Takip et
Süleyman Emir
Süleyman Emir
T.C. Milli Savunma Üniversitesi Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu
msu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
THE EFFECTS OF COVID-19 OUTBREAK ON FINANCIAL MARKETS
İ Çelik, T Yılmaz, S Emir, AF Sak
Financial Studies 24 (4), 6-28, 2020
42020
MUHASEBE ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN NİTEL İÇERİK ANALİZİ TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ (2015-2019)
S Emir, H Kıymık, A Apalı
Mali Çözüm Dergisi 30 (162), 95-126, 2020
32020
ENTEGRE RAPORLAMA ANLAYIŞININ CAMELS ANALİZİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
S Emir, ÖNK Aracı, H Kıymık
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi 20 (62), 259-284, 2021
22021
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜZEYİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA
S Emir, H Kıymık
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 14 (1), 101-128, 2021
12021
TÜRKİYE’DEKİ MUHASEBE SİSTEMLERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (2010-2020)
S Emir, A Apalı
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 101-128, 2022
2022
Petrol Fiyatları ve Baltık Kuru Yük Endeksinin Hisse Senedi Piyasaları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Ekonometrik Bir Araştırma
T Yılmaz, S Emir
Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi 5 (2), 861–876, 2021
2021
İşletme Yönetimi Önlisans Programlarında Okutulan Zorunlu Derslerde Muhasebe ve Finans Derslerinin Ağırlığı Üzerine Bir Araştırma
Ç Mirgen, E Süleyman
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (3), 43-58, 2021
2021
Bitcoin'in Altın, Dolar ve Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
T Yılmaz, S Emir
Kripto Para Piyasalarında Neler Oluyor? Ekonometrik Analizler İle Kanıtlar 1 …, 2021
2021
COVID-19 Pandemisinin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: G-20 Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
T Yılmaz, S Emir
Ekonomi ve Finans Çalışmaları 1, 187-206, 2021
2021
ENTEGRE RAPORLAMA ANLAYIŞININ CAMELS ANALİZİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
E Süleyman, ÖNK ARACI, H KIYMIK
Muhasebe ve Denetime Bakış 20 (62), 259-284, 2021
2021
PETROL FİYATLARI ve BALTIK KURU YÜK ENDEKSİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: EKONOMETRİK BİR ARAŞTIRMA
T YILMAZ, S EMİR
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11