Mehtap Koç
Mehtap Koç
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İthal odun hammaddesinin sektörel kullanımı
M Akkaya, K Ok, İ Akseki, ME Akkaş, M Koç
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Proje …, 2019
52019
Türkiye’de odun dışı orman ürünlerinin planlanmasında yöntem ve yaklaşım sorunu
K Ok, M Koç
Turkish Journal of Forestry 19 (4), 391-402, 2018
1*2018
Türkiye’de ithal odun hammaddesinin sektörel kullanımı
M AKKAYA, OK Kenan, KOÇ Mehtap, İ AKSEKİ, ME AKKAŞ
Türkiye Ormancılık Dergisi 21 (3), 279-293, 0
1
Management of natural values and social marketing: the case of Atatürk Arboretum.
K Ok, M Koç
Turkish Journal of Forestry 20 (4), 373-380, 2019
2019
The problem of methodological approach to planning of non-wood forest products in Turkey.
K Ok, M Koç
Turkish Journal of Forestry 19 (4), 391-402, 2018
2018
TÜRKİYE’DE İTHAL ODUN HAMMADDESİYLE İLİŞKİLİ ORMAN ENDÜSTRİ İŞLETMELERİNİN GENEL YAPISI
M AKKAYA, OK Kenan, KOÇ Mehtap, İ AKSEKİ, ME AKKAŞ
Turkish Journal of Forest Science 5 (1), 57-77, 0
Doğal değerlerin yönetimi ve sosyal pazarlama anlayışı: Atatürk Arboretumu örneği
OK Kenan, KOÇ Mehtap
Türkiye Ormancılık Dergisi 20 (4), 373-380, 0
Ranking of strategic plans with GRA on the basis of recreation and water production; the case of belgrade forest
İ Çağlayan, M Koç, T Demirel
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8