Follow
Selen Ezme Yumak
Selen Ezme Yumak
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Olay incelemesi: Avrupa Birliği Temel Değerleri ve Bu Değerlerin Birliğin Geleceği İçin Taşıdığı Önem: Polonya Örneği Üzerinden Bir İnceleme
S EZME YUMAK
ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES 16 (2), 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.