Fatih Kaya
Fatih Kaya
Unknown affiliation
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Test Review: Shipley-2 Manual
F Kaya, E Delen, O Bulut
Journal of Psychoeducational Assessment 30 (6), 593-597, 2012
332012
Test Review: Shipley-2 Manual
F Kaya, E Delen, O Bulut
Journal of Psychoeducational Assessment 30 (6), 593-597, 2012
332012
Teachers’ Conceptions of Giftedness and Special Needs of Gifted Students
F Kaya
Education and Science 40 (177), 59, 2015
282015
Intelligence and its relationship to achievement
F Kaya, J Juntune, L Stough
Elementary Education Online, 2015
262015
Psychometric properties of the Internet addiction test in Turkish
F Kaya, E Delen, KS Young
Journal of Behavioral Addictions 5 (1), 130-134, 2015
242015
Öğretmenlerin üstün zekâ kavramı ve üstün zekâlı öğrencilerin özel gereksinimleri
F Kaya
Eğitim ve Bilim 40 (177), 2015
172015
Understanding parents’ perceptions of communication technology use
E Delen, F Kaya, N Ritter, A Sahin
International Online Journal of Educational Sciences 7 (4), 22-36, 2015
162015
Test review: comprehensive test of nonverbal intelligence—Second edition (CTONI-2)
E Delen, F Kaya, NL Ritter
Journal of Psychoeducational Assessment 30 (2), 209-213, 2012
162012
Yurtta veya ailesinin yanında kalan öğrencilerin sosyal destek düzeyleri ve stresle başa çıkma stillerinin incelenmesi
N Fırat, F Kaya
Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and …, 2015
152015
Another look at high ability students from low SES populations
J Juntune, F Kaya, S Ramos
Tempo 32 (4), 14-19, 2011
132011
The role of peer nomination forms in the identification of lower elementary gifted and talented students
F Kaya
Educational Research and Reviews 8 (24), 2260-2269, 2013
122013
Üstün Zekalı Olarak Büyümek: Evde ve Okulda Çocukların Potansiyellerini Geliştirmek
F Kaya, Ü Ogurlu
Nobel Akademik, 2015
112015
The relationship among self-esteem, intelligence, and academic achievement
F Kaya, Ü Ogurlu
International Journal of Human Sciences 12 (1), 951, 2015
10*2015
Üstün yetenekli ortaokul öğrencilerine küresel vatandaşlık eğitimi programının etkililiği
Ü OĞURLU, K Fatih, FE YALMAN, Ü AYVAZ
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 2016
92016
Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerileri Düzeylerinin Karşılaştırılması.
F Kaya, P Kanık, S Alkın
International Online Journal of Educational Sciences 8 (1), 2016
92016
The effect of poverty on the verbal scores of gifted students
F Kaya, LM Stough, J Juntune
Educational Studies 42 (1), 85-97, 2016
92016
Üstün zekalılar eğitiminde en iyi uygulamalar: kanıt temelli bir kılavuz
A Robinson, BM Shore, DL Enersen
Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Limited Şti., 2014
92014
Verbal and nonverbal intelligence scores within the context of poverty
F Kaya, LM Stough, J Juntune
Gifted Education International 33 (3), 257-272, 2017
72017
Destek eğitim odaları ve öğretmenler üzerine betimsel bir çalışma: Tokat ili örneği
S Talas, F Kaya, N Yıldırım
Journal of European Education 6 (3), 31-42, 2016
62016
Career decisions of gifted students in Turkey
Ü Ogurlu, F Kaya, E Hızlı
Journal of European Education 5 (1), 31-46, 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20