Follow
Berat Kara
Berat Kara
Verified email at medeniyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Relationship Between Electricity Generation, Electricity Consumption, and Economic Growth in Turkey 1975-2019
A Keskin, B Kara
Handbook of Research on Strategic Management for Current Energy Investments …, 2021
52021
PRODUCER PRICE INDEX, CONSUMER PRICE INDEX AND FISCAL POLICY: 1996-2020 PERIOD AND TURKEY
K Berat, A Keskin
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (24 …, 2021
42021
The Relationship Between Trade Openness, Foreign Trade Tax Revenues and GDP in Turkey: ARDL Bounds Test Approach for 1993-2019 Period
A Keskin, B Kara
Turkish Studies - Economics Finance Politics 16 (4), 1297-1315, 2021
22021
Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi İle Cari Açık Arasındaki İlişki: 2002-2019 Dönemi İçin Ekonometrik Bir Analiz
B Kara, A Keskin
Vergi Dünyası Dergisi, 44-54, 2021
22021
Tarihsel Süreçte Tek Vergi Sistemi: Türleri İtibarıyla Değerlendirilmesi
K Berat
Liberal Düşünce Dergisi, 45-62, 2022
2022
Türk Mali Sisteminde Tamamlayıcı Ödenek Uygulaması: 1985-2019 Verileri Örnekleminde Bir Değerlendirme
B Kara
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 59-78, 2021
2021
Sosyal Bütçeleme Anlayışı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
B Kara
Çağdaş Yerel Yönetimler 30 (4), 29-59, 2021
2021
Belediye Bütçelerinin Dış Denetimi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
B Kara
İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8