Follow
Ahmet Kanlidere
Title
Cited by
Cited by
Year
Reform Within Islam
A Kanlidere
The Tajid and Jadid Movement among the Kazan Tatars (1809–1917 …, 1997
771997
Kadimle cedit arasında Musa Cârullah: hayatı, eserleri, fikirleri
A Kanlıdere
Dergâh Yayınları, 2005
552005
Sovyet ve Türk tarih yazıcılığında Rusya Müslümanlarının düşünce tarihi
A KANLIDERE
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 149-181, 2004
242004
Musa Carullah
A Kanlıdere
İslam Ansiklopedisi. C 31, 214-216, 2006
212006
XIX. ve XX. Yüzyıllarda Kazan Tatarları
A Kanlıdere
Türkler Ansiklopedisi, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları 18, 415-426, 2002
142002
Mâverâünnehir'de seyahat
MZ Bigiev
Kitabevi, 2005
132005
Türk Basınında Türkistanlı Ceditçilerin Kültürel Faaliyetleri (1910-1914)/The Cultural Activities of Turkistani Jadids in Turkish Press (1910-1914)
A Kanlıdere
Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1 (2), 167-176, 2014
92014
Orta Asya Türk Tarihi, 4
A Kanlıdere
Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 2013
92013
The Trends of Thought Among the Tatars and Bashkirs: Religious Reformism and Secular Jadidism vs. Qadimism (1883-1910)
A Kanlidere
Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 48-62, 2010
92010
Kazan Tatarları Arasında Tecdid ve Cedit Hareketi
A Kanlıdere
Türkiye Günlüğü, 89-96, 1997
91997
Radikal Sosyalizm’den Milliyetçiliğe: Kazanlı Ayaz İshakî’nin (1878–1954) Fikrî Serüveni
A Kanlıdere
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 24, 63-94, 2011
72011
Mirza Kâzım Bey
A Kanlıdere
TDV İslam Ansiklopedisi, 162-164, 2005
72005
Rusya Müslümanlarının Kongrelerinde Kadın Sorunu (1905-1917)
A Kanlıdere
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 2, 139-148, 2000
62000
Ayaz İshaki (1878-1954) ve Türkiye'de Türkçülük Fikrinin Evrimi. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 27
A Kanlıdere
52012
Mercânî
A Kanlıdere
İslam Ansiklopedisi, 2004
52004
Dini Ceditçilikten Seküler Reformculuğa: Islahçı ve Ceditçilerin Zihni Serüvenleri
A Kanlıdere
XIV. Türk Tarih Kongresi: Kongreye Sunulan Bildiriler II, 2005
42005
Bolşevik Dergisi (1925-1929) ve Sovyet Türkmenistanı’nın Oluşum Yılları
B Rahmanov, A KANLIDERE
Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 200-246, 2016
32016
Sırât-ı Müstakîm Dergisi ve Buhara’da Uyanış (1909-1911)
A Kanlıdere
VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 551-565, 2013
32013
Yusuf Akçura ve Kuzey Türkleri
A KANLIDERE
İstanbul University Journal of Sociology 3 (18), 235-258, 2012
32012
Islahatçı ve Ceditçi Tanımlamaları Üzerine Bazı Düşünceler
A Kanlıdere
Hakan Kırımlı vd.(Ed.), İsmail Bey Gaspıralı İçin, Ankara: Kırım Türkleri …, 2004
32004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20