Follow
Gözde Algün Doğu
Gözde Algün Doğu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Atletizm Branşındaki Sporcuların Kişilik Özelliklerinin Başarı Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi
E Zorlu, D Gözde, AB YILDIZ, B YILMAZ
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 3 (1), 24-35, 2020
272020
Uluslararası İlişkiler ve Spor
GA Doğu, H Sunay
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 (3), 93-100, 2010
212010
The Relationship Between Athletic Mental Energy and Eating Behaviors
A Yıldız, G Dogu, S Buyukakgul, C Yilmaz
Progress in Nutrition 22, 2020
132020
Yakın Dönem Gençlik ve Spor Politikalarının Değerlendirilmesi
GA Doğu, AA Yetim
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2013
132013
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı çalışanlarının örgütsel adalet ile örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
GA Doğu, B Yılmaz
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (1), 16-27, 2017
122017
Sporda Teknoloji Kullanımı: Bir Metafor Çalışması
AB YILDIZ, GA DOĞU
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (1), 67-80, 2022
112022
8 Haftalık Halk Oyunları Çalışmalarının 9-11 Yaş Grubu Kız Çocuklarda Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi
GA DOĞU
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (3), 41-47, 2016
10*2016
Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (COVID-19) Yakalanma Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
AB Yıldız, N Çat, GA Doğu
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 26 (4), 453-464, 2021
82021
Spor Tesislerinin Planlanması
G Doğu
Spor Bilimleri 1, 1990
81990
Ragbi sporcularında duygusal zekâ ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
AB Yıldız, D Bülbül, GA Doğu
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 4 (3), 380-390, 2021
72021
Halk Oyunları Hakemlerinin Tükenmişlik Düzeyleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
GA Doğu, İ Doğan
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 138-145, 2017
72017
Covid-19 Pandemisinde Sporcuların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
AB YILDIZ, GA Doğu
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (1), 105-112, 2022
62022
Sporun Uluslararası İlişkiler Açısından Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
GA Doğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010
5*2010
Personality traits of veteran folk dancers and their participation motivation in sports
AB Yıldız, GA Doğu
International Journal of Sport Culture and Science 9 (4), 376-386, 2021
42021
İşitme Engelli Elit Sporcularda Yaşam Kalitesi
GA Doğu
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2), 57-67, 2017
42017
Study on Relationship Between Working Performance and Organizational Silence Among Employees of Central Organization of Ministry of Youth and Sports
G DOĞU, B Yilmaz
International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) 3 (4), 2148-1148, 2015
42015
Determination of Perceived Importance and Reasons of Consumption in Sports Organizations
A Arslan, GA Doğu
Pakistan Journal of Medical & Health Sciences 16 (05), 403-403, 2022
32022
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde yeniden yapılandırılan Türk spor teşkilatına dair görüşlerin belirlenmesi
M Yılmaz, GA Doğu
Duvar Yayınları, 2020
32020
Site Selection For Different Recreational Sport Activities
G Algün Doğu, E Çamaşırcıoğlu
IOSR Journal of Sports and Physical Education 3 (3), 06,11, 2016
32016
Bedensel Engelli Sporcuların Olumlu Düşünme Düzeyleri İle Yaşama Bağlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenliklere Göre Karşılaştırılması
M Koç, AB Yıldız, GA Doğu, C Ece
Book Of Proceedings, 213, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20