Abdullah Akat
Abdullah Akat
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Çepniler ve müzik
A Akat
Serander, 2012
122012
Doğu Karadeniz Bölgesindeki Çepniler ve Çepni Müziği
A Akat
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
62006
Bağsal Düşünce Çerçevesinde Doğu Karadeniz Bölgesi Müziklerinin Değişim Süreci
A Akat
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
52010
Doğu Karadeniz Bölgesi Müziklerinin Popülerleşme Süreci ve Etkilenimleri
A Akat
32017
TRABZON VE ÇEVRESİNDE KLÂSİK TÜRK MÜZİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ.
A Akat
Journal of International Social Research 5 (23), 2012
32012
New music of the Crimean Tatars: History and current status
A Akat
Turkic Soundscapes, 196-213, 2018
12018
AN OVERVIEW OF THE EASTERN BLACK SEA REGION LOCAL CULTURE PRODUCTS IN BERLIN PHONOGRAMM-ARCHIV
A Akat
THE ISSUES OF PERFORMANCE FOLK AND CHURCH MUSIC - I, 80-109, 2015
12015
The Influences and Changes of the Crimean Tatars Music in the Process
A Akat, A Abdullah
Rast Müzikoloji Dergisi 1 (1), 1-7, 2013
12013
Hemşin ve Hemşinlilerde Dayanışma Faaliyetleri
A Akat
Karadeniz Araştırmaları, 207-227, 2012
12012
Bölgesel ve uluslararası işbirliği sahası olarak Karadeniz
M Hacısalihoğlu, M Ayfın, Ç Nas, D Grigorova, S Pakhomenko, G Özcan, ...
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2020
2020
TURKISH BLACK SEA MUSIC FROM GERMANY.
A Akat
Musicology & Cultural Science 11 (1), 2015
2015
20. Yüzyıl Başında Kırım Tatar Müziği
A Akat
Yeni Türkiye Dergisi 10, 273-279, 2014
2014
(B) AĞSAL DÜŞÜNCE ÇERÇEVESİNDE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ MÜZİKAL FARKLILIKLARIN İZAHI.
A Akat, S Karahasanoğlu
Porte Akademik: Journal of Music & Dance Studies 8, 2013
2013
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İLE KIRIM ARASINDAKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİMLER
A Akat
SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ, 14, 2012
2012
The Role and Influence of “Bulgar” Musicians in the Turkish Music Scene in Berlin
A Akat
Cross cultural Interactions in Crimean Tatar Music after Returning to the Homeland
A Akat
Kurt Reinhard’ın Doğu Karadeniz Bölgesi Derlemelerine İlişkin Müzik Transkripsiyonları ve Analizlerinin İncelenmesi
A Akat
Instrumental Polyphonic Folk Music in the Eastern Black Sea Region of Turkey
A Akat
Dijital Müzik Arşivlerinde Teknoloji ve Medya Kullanımı
A Akat
KÜLTÜREL TEMSİL ALANLARI VE (B) AĞ OLUŞUMLARI
DK BÖLGESİ’NDE
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20