Takip et
Tuba ŞAHİNOĞLU
Tuba ŞAHİNOĞLU
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bölgesel kalkınma politikalarının etkinliği: Türkiye alt bölgeler bazında bir uygulama
F Bakırcı, ED Ekinci, T Şahinoğlu
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2), 281-298, 2014
712014
Türkiye'de enflasyonun oluşumu: ARDL yaklaşımı
T Şahinoğlu, K Özden, S Başar, H Aksu
Sosyoekonomi 11 (11), 2010
492010
Temel Bileşenler Analiziyle Yükselen Piyasa Ekonomilerinin Makroekonomik Performansı
EDE Hamamcı, T Şahinoğlu
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 (60), 728-745, 2020
82020
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların büyüme ve enflasyon üzerine etkileri
T Şahinoğlu
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum, 2008
72008
Kadın istihdamını etkileyen unsurlar ve bu unsurların demografik özelliklerle ilişkisi: Erzurum ili örneği
T Şahinoğlu, MB Ağırkaya
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (16), 398-421, 2021
62021
Makroekonomik değişkenlerin doğrudan yabancı yatırımlar üzerine etkisi: Türkiye ekonomisi açısından değerlendirme
A Demir, T Şahinoğlu, ŞM Ersungur
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (4), 1396-1419, 2021
62021
Teknolojik gelişmenin istihdam üzerindeki etkileri: Türkiye örneği
T ŞAHİNOĞLU, M VARICI
Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences 14 (4), 617-640, 2019
62019
Türkiye'de Kamu Harcamaları Bileşenlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi 1
C Karakaya, T Şahinoglu
Third Sector Social Economic Review 56 (3), 1350-1373, 2021
52021
Is it easy to remove the bar fitted with Nuss procedure?
Ö KATRANCIOĞLU, Y Akkaş, E Şahin, Ş Karadayı, M Kaptanoğlu, ...
Journal of Surgery and Medicine 2 (2), 87-90, 2018
32018
Factors determining the complications in Nuss procedure
Ö Katrancıoğlu, Y Akkaş, T Şahinoğlu, E Şahin, Ş Karadayı, ...
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 26 (4), 621, 2018
22018
TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE YURTİÇİ YATIRIMLARIN CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
T ŞAHİNOĞLU, U ERDEM
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 9 …, 2022
12022
Impact of weather conditions and blood groups on primary spontaneous pneumothorax
T Sahinoglu, O Katrancioglu
Current Thoracic Surgery 5 (2), 2020
12020
Enerji-Büyüme İlişkisi ve Enerji Büyüme İlişkisini Etkileyen Unsurlar
T Şahinoğlu
Bursa, 2019
12019
Nuss prosedürü ile takılan barların çıkarılması kolay mıdır?
Ö Katrancıoğlu, Y Akkaş, E Şahin, Ş Karadayı, M Kaptanoğlu, T Şahinoğlu, ...
Journal of Surgery and Medicine 2 (2), 87-90, 2018
12018
Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW) Ve Nötrofil/Lenfosit Oranının (NLR) Rezeksiyon Uygulanan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Mortalite Ve Morbiditeye Etkisi
S Uysal, T ŞAHİNOĞLU, U KUMBASAR, M DEMİRCİN, İ PAŞAOĞLU, ...
12014
Uluslararası İş Gücü Göçünün Türkiye Ekonomisine Etkileri.
U Erdem, T Şahinoğlu
Electronic Turkish Studies 18 (4), 2023
2023
Characteristics of Patients Admitted to the Thoracic Surgery Outpatient Clinic of a Secondary Public Hospital: Patients in Thoracic Surgery Polyclinic
T Şahinoğlu, H Yıldıran
Chronicles of Precision Medical Researchers 3 (3), 99-101, 2022
2022
Türkiye'de Cari Açığın Azaltılmasında Tarım Sektörü Etkili Olabilir mi?
T Şahinoğlu
Turkish Studies-Economics, Finance, Politics 17 (1), 2022
2022
Araştırma Makalesi
C KARAKAYA, T ŞAHİNOĞLU
2021
Dışsal Şokların Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Üzerine Etkisinin Ampirik Analizi
T Şahinoğlu, MB Ağırkaya
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 10 (4), 3345-3368, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20