Follow
Serdar Akbulut
Serdar Akbulut
Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Doçent Doktor
Verified email at cbu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2018) VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
B Direkçi, S Akbulut, B Şimşek
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (16), 797-813, 2019
582019
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ A1-A2 DÜZEYİ DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İZLENCE ÇALIŞMASI
S Akbulut, D Yaylı
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2), 35-46, 2015
462015
OKUMA KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
A Türkel, EE Özdemir, S Akbulut
Turkish Studies 12 (14), 465-490, 2017
25*2017
TÜRKÇE EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN DEĞERLER EĞİTİMİ TEZLERİNİN İNCELENMESİ
B DİREKCİ, S AKBULUT, B ŞİMŞEK
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 12 (2), 117-140, 2020
192020
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazmaya yönelik tutum ve kaygıları
S Akbulut
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
162016
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENME SÜRECİNDE KÜLTÜR AKTARIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
B DİREKCİ, B ŞİMŞEK, S AKBULUT
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (22), 278-293, 2020
132020
Ortaokul öğrencilerinin kitap ve okumak kavramları üzerine metaforik algıları
S Akbulut, EE Özdemir, H Çıvğın
Turkish Journal of Primary Education 2 (1), 30-43, 2017
122017
The Psychometric Properties of School Belonging Scale for Middle School Students
B DIREKCI, M CANBULAT, IH TEZCİ, S AKBULUT
International Journal of Assessment Tools in Education 7 (2), 159-176, 2020
62020
Analysis of Turkish lesson curriculum (2018) and middle-school Turkish textbooks in terms of digital literacy skills
B Direkçi, S Akbulut, S Şimşek
Eurasian Journal of International Studies 7 (16), 797-813, 2019
62019
OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ
M CANBULAT, B DİREKÇİ, S AKBULUT, A ÇORAPÇIGİL, İH TEZCİ, ...
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 570-584, 2020
52020
Examining reading cultures of pre-service teachers: A case study from an education faculty in Turkey
A Türkel, EE Özdemir, S Akbulut
International Journal of Education and Literacy Studies 7 (2), 197-210, 2019
52019
Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile mesleki kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
S Akbulut, A Erol, S Say
Journal of Education and New Approaches 1 (1), 1-11, 2018
42018
Türkçe öğretmeni adaylarının süreç-tür odaklı yazma yaklaşımı ile yapılandırılmış çok katmanlı metin yazma süreçlerinin incelenmesi
S Akbulut
Akdeniz Üniversitesi, 2022
32022
Native Language Awareness of Preservice Teachers
S Akbulut, Y Aslan, EE Ahıskalı
International Journal of Educational Methodology 7 (1), 67-78, 2021
22021
The psychometric properties of school belonging scale for primary school students: A validity and reliability study
M Canbulat, B Direkci, A Çorapçıgil, EE Şimşek, B Asma, İH Tezci, ...
Elementary Education Online 19 (3), 1422-1438, 2020
22020
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dil Duyarlığına Yönelik Görüşleri
Y ASLAN, S AKBULUT
Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (1), 66-79, 2020
22020
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümündeki Öğretmen Adaylarının “Kitap” Kavramı Üzerine Algıları
SA Nevin Akkaya [1] , Eylem Ezgi Özdemir [2]
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 1-28, 2018
2*2018
Yazma becerisini geliştirmeye yönelik yazılan makalelerin incelenmesi
B Şimşek, S Akbulut, B Koparan
Turkish Academic Research Review 8 (3), 1217-1235, 2023
12023
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN SALGIN SÜRECİNDE EĞİTİMDE YAŞADIKLARI SORUNLAR VE ANA DİLİ EĞİTİMİNE YANSIMALARI
B Direkci, B Şimşek, S Akbulut
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 219-238, 2022
12022
Analysis of pre-service teachers’ argumentation-based academic writing process
B Direkci, S Akbulut, B Şimşek, M Gülmez, E Nalçacıgil Çopur
Frontiers in Psychology 13, 1040332, 2022
12022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20