Follow
Merve Özdemir Kılıç
Title
Cited by
Cited by
Year
Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Ayrı Okullar: Amerika’daki Üstün Yetenekliler Okullarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
M Çitil, S Ersoy, M Özdemir-Kılıç, A Ağaya
Çocuk ve Medeniyet 5 (10), 257-280, 2020
32020
Ağır ve çoklu yetersizliği (AÇYE) olan öğrencilerle çalışan öğretmen adaylarına verilen dönütün işbirlikçi çalışma becerilerine etkisi
E Dayı, H Yılmaz, M Özdemir, S Okyar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (3), 526-539, 2020
32020
Developing an Attitude Scale for Turkish Sign Language (TSL-AS)
HC Bilgiç, C Aslan, MÖ Kılıç, A Kan
Participatory Educational Research 8 (1), 200-218, 2021
22021
The effect of feedback provided to preservice teachers working with severe and multiple disabilities on collaborative working skills
E Dayı, H Bilgiç, M Özdemir Kılıç, S Okyar
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2020
12020
DETERMINATION OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS'VIEWS OF PARENTING EDUCATION PROGRAMS
M ÖZDEMİR KILIÇ, S ÇAKMAK
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022
2022
Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Eğitimi
M Özdemir Kılıç
Milli Eğitim bakanlığı, 2020
2020
Özel Yetenekliler Alanına Giriş
M ÇİTİL, M ÖZDEMİR KILIÇ
Milli Eğitim Bakanlığı, 2019
2019
21. yüzyıl eğitim standartları ışığında üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde teknoloji kullanımı.
İ AKÇAYIR, M ÖZDEMİR KILIÇ, U ÖZKUBAT
İki Kere Farklı Çocukların Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
İ AKÇAYIR, M ÖZDEMİR KILIÇ, C ERSOY SAĞLIK
Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının İki Kere Farklı Bireylere Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
M ÖZDEMİR KILIÇ, İ AKÇAYIR, M ÇİTİL
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Lisans Öğrencilerinin Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Metaforik Algıları
İ AKÇAYIR, M ÖZDEMİR KILIÇ
Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Eğitimineİlişkin Tutumları
M ÇİTİL, A CERAN, M ÖZDEMİR KILIÇ
Özel Eğitimde Kanıt Temelli Liderlik Uygulamaları ve Etkili Liderlik
S OKYAR, M ÖZDEMİR KILIÇ, H BİLGİÇ, E DAYI
Özel Eğitim Liderliği ile Öğretmen Niteliğini İyileştirme ve Eğitim Sonuçlarının Değerlendirilmesi
H BİLGİÇ, M ÖZDEMİR KILIÇ, S OKYAR, E DAYI
Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Kullandıkları Okuduğunu AnlamaStratejilerinin Karşılaştırılması
E Özmen, H Bilgiç, M Özdemir Kılıç
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15