serhat bahadır kert
serhat bahadır kert
yildiz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cloud computing for distributed university campus: A prototype suggestion
MF Erkoç, SB Kert
International Conference on Future of Education, Firenze, 2011
482011
Programlama eğitiminde sadelik ve eğlence: Scratch örneği
SB Kert, T Uğraş
The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 2009
452009
The Usage Potential of Social Network Sites for Educational Purposes
K Serhat Bahadır, K Asiye
International Online Journal of Educational Sciences 2, 0
41*
Examining studies related with the concept of computational thinking between the years of 2006-2015
A Şahiner, SB Kert
European Journal of Science and Technology 5 (9), 38-43, 2016
37*2016
Comparison Of Individual Innovativeness Perception Of Students Attending Different Education Faculties
SB Kert, M Tekdal
GAZIANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES 11 (4), 1150-1161, 2012
312012
The self-efficacy perception scale for computational thinking skill: Validity and reliability study
Y Gülbahar, SB Kert, F Kalelioğlu
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (1), 01-29, 2019
28*2019
The Use of SMS Support in Programming Education.
SB Kert
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 10 (2), 268-273, 2011
282011
The effect of electronic performance support systems on self-regulated learning skills
SB Kert, AA Kurt
Interactive Learning Environments 20 (6), 485-500, 2012
242012
Farklı eğitim fakültelerine devam eden bireylerin yenilikçilik algılarının karşılaştırılması
SB Kert, M Tekdal
Gaziantep University Journal of Social Sciences 11 (4), 1150-1161, 2012
232012
Alanyazındaki tasarım ilkelerine uygun olarak geliştirilmiş çokluortam ders yazılımının lise düzeyi fizik öğretiminde akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi
SB Kert, M Tekdal
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 120-131, 2008
212008
Literatürdeki tasarım ilkelerine uygun olarak hazırlanmış multimedya ders yazılımının lise düzeyi fizik öğretiminde akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi
SB Kert, M Tekdal
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9, 2004
142004
Bilgisayar oyunu geliştirme sürecinin, ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine ve algoritma başarılarına etkisi
U Doğan, SB Kert
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 33 (2), 21-42, 2016
112016
Effectiveness of an electronic performance support system on computer ethics and ethical decision-making education
SB Kert, Ç Uz, Z Gecü
Journal of Educational Technology & Society 17 (3), 320-331, 2014
102014
A Proposal of In-Service Teacher Training Approach for Computer Science Teachers.
SB Kert
European Journal of Educational Research 8 (2), 477-489, 2019
92019
Elektronik performans destek sisteminin öğrencilerin akademik başarılarına ve öz-düzenlemeye dayalı öğrenme becerilerine etkisi
SB Kert
PQDT-Global, 2016
92016
Online Social Network Sites for K-12 Students: Socialization or Loneliness.
SB KERT
International Journal of Social Sciences & Education 1 (4), 2011
92011
Sosyal ağ sitelerinin eğitsel amaçlı kullanılma potansiyelleri
SB Kert, A Kert
International Online Journal of Educational Sciences 2 (2), 486-507, 2010
92010
The effect of robotics on six graders’ academic achievement, computational thinking skills and conceptual knowledge levels
SB Kert, MF ErkoÇ, S Yeni
Thinking Skills and Creativity 38, 100714, 2020
82020
Using J-Query mobile technology to support a pedagogical proficiency course
SB Kert
Journal of Educational Computing Research 48 (4), 431-445, 2013
82013
Scenarios for computer ethics education
SB Kert, C Uz, Z Gecu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 2706-2710, 2012
82012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20