Seher Özcan
Seher Özcan
Enformatik Bölümü, Gazi Üniversitesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yaratıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine ve proje geliştirmelerine etkisi
S Karatas, S Ozcan
Ahi Evran Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi 11 (1), 225-243, 2010
103*2010
Place of wikis in learning and teaching process
S Gokcearslan, S Ozcan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 481-485, 2011
292011
An investigation of the relationship between cyberloafing and academic motivation among university students
S Özcan, Ş Gökçearslan, AO Yüksel
Küreselleşen dünyada eğitim 52, 733-742, 2017
102017
BÖTE nedir Nasıl tanımlanır Okul müzesiyle başlayan serüvenden insan performans teknolojilerine uzanan yolculuk
H ÇAKIR, A ÇEBİ, S ÖZCAN
10*2013
The Effects of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking and Project Development Skills
S KARATAŞ, S ÖZCAN
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 225-243, 2010
92010
Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği
SK Seher Özcan, Volkan Kukul
10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 117-127, 2016
8*2016
INVESTIGATION INTO ATTITUDES OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS E-LEARNING WITH RESPECT TO THEIR INDIVIDUAL INNOVATIVENESS LEVELS
S Özcan, Ş Gökçearslan, E Solmaz
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, 2016
72016
Trends in distance education: Theories and methods
S Karatas, S Ozcan, E Polat, Y Yilmaz, AC Topuz
Handbook of research on emerging priorities and trends in distance education …, 2014
72014
Uzaktan eğitim veren kurumlarda öğretim elemanlarının çevrimiçi öğretime bağlılığının incelenmesi
S Özcan
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Eğitim …, 2019
62019
Pre-service teachers’ opinions on cloud supported social network
S Özcan, Ş Gökçearslan, V Kukul
World Journal of Educational Technology 7 (2), 107-118, 2015
4*2015
How powerful is digital storytelling for teaching?: perspective of pre-service teachers
S Karataş, V Kukul, S Özcan
Innovative Practices in Teacher Preparation and Graduate-Level Teacher …, 2018
32018
Analoji Kullanımının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonuna Etkisi: Bir Pilot Çalışma Örneği
S Karataş, S Özcan, E Polat, M Gökçül
1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 2013
22013
ÖĞRETMEN ADAYLARININ E ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI VE YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
S ÖZCAN, Ş GÖKÇEARSLAN, E SOLMAZ, SS SEFEROĞLU, V Kukul, ...
CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW 91, 47-54, 2018
12018
Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçları ve öğrenme stilleri üzerine bir inceleme
MA OCAK, Ş GÖKÇEARSLAN, E SOLMAZ, S ÖZCAN, EA BAYIR
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (3), 2015
12015
İşbirlikli öğrenme ortamındaki yaratıcı etkinliklerin öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünmeleri ile akademik başarıları üzerine etkisi
S Karataş, S Özcan
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (2), 2015
12015
Trends in Studies Regarding the Engagement of Faculty Members (2010-2015)
S ÖZCAN, S KARATAŞ
2019
How Powerful Is Digital Storytelling for Teaching?
S Karataş, V Kukul, S Özcan
2018
Eğitsel Materyal Olarak Geliştirilen Dijital Hikayelerin Değerlendirilmesi
V KUKUL, S ÖZCAN
2017
Kullanımlar Doyumlar Kuramı Perspektifinden Lisans Öğrencilerinin Problemli Kullanım Davranışlarının Yorumlanması
SÖ Burcu Karabulut Coşkun
10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 1037-1045, 2016
2016
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Amaçları ve Öğrenme Stilleri Üzerine Bir İnceleme
Ş GÖKÇEARSLAN, E SOLMAZ, S ÖZCAN, E BAYIR
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20