Follow
Seher Özcan
Title
Cited by
Cited by
Year
Yaratıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine ve proje geliştirmelerine etkisi
S Karatas, S Ozcan
Ahi Evran Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi 11 (1), 225-243, 2010
181*2010
Place of wikis in learning and teaching process
S Gokcearslan, S Ozcan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 481-485, 2011
392011
Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği
SK Seher Özcan, Volkan Kukul
10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 117-127, 2016
23*2016
An investigation of the relationship between cyberloafing and academic motivation among university students
S Özcan, Ş Gökçearslan, AO Yüksel
Küreselleşen dünyada eğitim 52, 733-742, 2017
212017
BÖTE nedir Nasıl tanımlanır Okul müzesiyle başlayan serüvenden insan performans teknolojilerine uzanan yolculuk
H ÇAKIR, A ÇEBİ, S ÖZCAN
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 3 (2), 2013
172013
Uzaktan eğitim veren kurumlarda öğretim elemanlarının çevrimiçi öğretime bağlılığının incelenmesi
S Özcan
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Eğitim …, 2019
142019
The Effects of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking and Project Development Skills
S KARATAŞ, S ÖZCAN
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 225-243, 2010
132010
INVESTIGATION INTO ATTITUDES OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS E-LEARNING WITH RESPECT TO THEIR INDIVIDUAL INNOVATIVENESS LEVELS
S Özcan, Ş Gökçearslan, E Solmaz
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, 2016
112016
İşbirlikli öğrenme ortamındaki yaratıcı etkinliklerin öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünmeleri ile akademik başarıları üzerine etkisi
S Karataş, S Özcan
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (2), 2015
8*2015
Trends in distance education: Theories and methods
S Karatas, S Ozcan, E Polat, Y Yilmaz, AC Topuz
Handbook of research on emerging priorities and trends in distance education …, 2014
82014
How powerful is digital storytelling for teaching?: perspective of pre-service teachers
S Karataş, V Kukul, S Özcan
Innovative Practices in Teacher Preparation and Graduate-Level Teacher …, 2018
72018
Digital Storytelling in Early Mathematics Education
I Ulutas, E Kilic Cakmak, A Akinci Cosgun, E Bozkurt Polat, ...
STEM, Robotics, Mobile Apps in Early Childhood and Primary Education, 393-413, 2022
32022
Pre-service teachers’ opinions on cloud supported social network
S Özcan, Ş Gökçearslan, V Kukul
World Journal of Educational Technology 7 (2), 107-118, 2015
32015
Developing and implementing a student satisfaction scale for the emergency remote teaching in higher education
MT Üstündağ, E Solmaz, S Özcan
Journal of Educational Technology and Online Learning 5 (4), 916-935, 2022
22022
Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçları ve öğrenme stilleri üzerine bir inceleme
MA OCAK, Ş GÖKÇEARSLAN, E SOLMAZ, S ÖZCAN, EA BAYIR
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (3), 2015
22015
Analoji Kullanımının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonuna Etkisi: Bir Pilot Çalışma Örneği
S Karataş, S Özcan, E Polat, M Gökçül
1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 2013
22013
Uzaktan Eğitimde Ürün ve Süreç Temelli Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
S ÖZCAN
Pegem Akademi, 2021
12021
Trends in Studies Regarding the Instructional Engagement of Faculty Members (2010-2015)
S ÖZCAN, S KARATAŞ
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 5, 18-38, 2019
12019
Eğitsel Materyal Olarak Geliştirilen Dijital Hikayelerin Değerlendirilmesi
V KUKUL, S ÖZCAN
1
Developing the Instructor Satisfaction Scale for Emergency Remote Teaching
MT ÜSTÜNDAĞ, S Özcan, E Solmaz
Sakarya University Journal of Education 13 (2), 371-399, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20