Serel Özmen-Akyol
Title
Cited by
Cited by
Year
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SEBEPLERİ VE UYUM DURUMLARI: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ1
E Sertel, H Yıldırım, S Akyol-Özmen
Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 101-117, 2017
11*2017
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ
H Yıldırım, E Sertel, S Akyol-Özmen
Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 287-300, 2017
9*2017
Analysis the Path of the Light in the Optical Waveguide with Quadratic Graded Index by Using Simple Approximation Method
A Çetin, SO Akyol, E Gulbandilar
International Journal of Progressive Sciences and Technologies 22 (1), 412-417, 2020
2020
Investigation of the Relationships and Effects of Urban Transformation Parameters for Risky Structures: A Rapid Assessment Model
S Akyol, E Gulbandilar
IEEE Access 7, 150983-150991, 2019
2019
MULTI-CRITERIA DECISION MAKING FOR CEMENT MORTAR MIXTURE SELECTION BY FUZZY TOPSIS
E Gülbandılar, SÖ Akyol, Y Koçak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi …, 2019
2019
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ-VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION
H YILDIRIM, E SERTEL, SÖ AKYOL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 287-300, 2019
2019
Investigation of Yeast Cells Life Cycle Parameters by Using Multi-Layer Perceptron Artificial Neural Network
E GÜLBANDILAR, SÖ AKYOL, A GÜLBANDILAR, G ÖZCAN, ...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (3), 662-668, 2019
2019
İris Çiçeği Türünün YSA Yöntemleri ve ANFIS ile Tahmini
SÖ AKYOL, E GÜLBANDILAR
Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi 1 (1), 2019
2019
İris Çiçeği Türünün YSA Yöntemleri ve ANFIS ile Tahmini
S ÖZMEN-AKYOL, E GÜLBANDILAR
Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi 1 (1), 5-11, 2019
2019
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI, KLOUT SKORU VE AKADEMİK BAŞARI PUANI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ1 Öz
SÖ AKYOL, EOÜS MYO, H YILDIRIM, E SERTEL
Erciyes İletişim Dergisi 5 (3), 76-88, 2018
2018
Çok Katmanlı Perceptron Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Maya Hücrelerinin Yaşam Döngüsü Parametrelerinin Araştırılması
E GÜLBANDILAR, SÖ AKYOL, A GÜLBANDILAR, G ÖZCAN, ...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (3), 662-668, 0
BİLDİRİLER KİTABI
AM ALPARSLAN, AGD PEHLİVAN, ÖGS YASTIOĞLU, AGÖF OKTAR, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12