Follow
Serel Özmen-Akyol
Serel Özmen-Akyol
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Verified email at ksbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri ve Uyum Duruları: Sivrihisar Örneği
E Sertel, H Yıldırım, S Akyol-Özmen
Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 101-117, 2017
18*2017
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ-VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION
H Yıldırım, E Sertel, S Akyol-Özmen
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 287-300, 2017
14*2017
Multi-criteria decision making for cement mortar mixture selection by fuzzy topsis
E Gülbandılar, S Özmen- Akyol, Y Koçak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi …, 2019
42019
Türkçe Haber Metinlerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Sınıflandırılması
O Uslu, S Özmen-Akyol
Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi 2 (1 …, 2021
22021
İris Çiçeği Türünün YSA Yöntemleri ve ANFIS ile Tahmini
S Özmen-Akyol, E Gülbandılar
ESTUDAM Bilişim Dergisi 1 (1), 5-11, 2020
22020
Selection of Material for Marine Environments Using Fuzzy TOPSIS Approach
S Özmen-Akyol, AF Baba, S Salman
Bilişim Teknolojileri Dergisi 14 (1), 11-22, 2021
12021
Kentsel dönüşüm parametrelerinin nedensel çizgelerle irdelenmesi
S Akyol
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020
12020
Investigation of the Relationships and Effects of Urban Transformation Parameters for Risky Structures: A Rapid Assessment Model
S Akyol, E Gulbandilar
IEEE Access 7, 150983-150991, 2019
12019
Estimating Breast Cancer Class Using Artificial Neural Network and Logistic Regression Methods
S ÖZMEN-AKYOL
Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi 3 (1 …, 2022
2022
Selection of Material for Marine Environments Using Fuzzy TOPSIS Approach
S Akyol, A Baba, S Salman
2021
Bulanık TOPSIS Yaklaşımı ile Denizel Ortamlar için Malzeme Seçimi
S Akyol, A Baba, S Salman
2021
Analysis the Path of the Light in the Optical Waveguide with Quadratic Graded Index by Using Simple Approximation Method
A Çetin, S Ozmen-Akyol, E Gulbandilar
International Journal of Progressive Sciences and Technologies 22 (1), 412-417, 2020
2020
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SEBEPLERİ VE UYUM DURUMLARI: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ-REASONS OF SCHOOL PREFERENCES AND COMPLIANCE SITUATIONS OF VOCATIONAL SCHOOL …
E SERTEL, H YILDIRIM, S ÖZMEN AKYOL
Mehmet Akif Ersoy University, 2019
2019
İris Çiçeği Türünün YSA Yöntemleri ve ANFIS ile Tahmini
SÖ AKYOL, E GÜLBANDILAR
Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi 1 (1), 2019
2019
Investigation of Yeast Cells Life Cycle Parameters by Using Multi-Layer Perceptron Artificial Neural Network
NK Eyyüp GÜLBANDILAR, Serel ÖZMEN AKYOL, Aysel GÜLBANDILAR, Gıyasettin ÖZCAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (035101 …, 2019
2019
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI, KLOUT SKORU VE AKADEMİK BAŞARI PUANI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ
SÖ AKYOL, H YILDIRIM, E SERTEL
Erciyes İletişim Dergisi 5 (3), 76-88, 2018
2018
Examination of the Lower Calorifıc Value of Lignite Coal by Multiple Regression Method
M KASAP, ALİ UÇAR, A YAZICI, S AKYOL, H GEDİK, E GÜLBANDILAR
ICELIS 2018 – International Congress on Engineering and Life Science, 282-285, 2018
2018
Travmatik Beyin Yaralanmasının Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi Kullanılarak Sınıflandırılması
E GÜLBANDILAR, S AKYOL, A GÜLBANDILAR, İ GÜLER
International Congress on Engineering and Architecture, 1250-1260, 2018
2018
Prediction of The Lower Calorific Value on the Lignite Coal by Using Decision Trees
M KASAP, ALİ UÇAR, A YAZICI, S AKYOL, H GEDİK, E GÜLBANDILAR
International Congress on Engineering and Life Science ICELIS 2018, 301-305, 2018
2018
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ
ÖGH YILDIRIM, ÖGE SERTEL, ÖGSÖ AKYOL
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20