Serel Özmen-Akyol
Title
Cited by
Cited by
Year
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SEBEPLERİ VE UYUM DURUMLARI: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ1
E Sertel, H Yıldırım, S Akyol-Özmen
Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 101-117, 2017
11*2017
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ
H Yıldırım, E Sertel, S Akyol-Özmen
Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 287-300, 2017
9*2017
MULTI-CRITERIA DECISION MAKING FOR CEMENT MORTAR MIXTURE SELECTION BY FUZZY TOPSIS
E Gülbandılar, SÖ Akyol, Y Koçak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi …, 2019
12019
Analysis the Path of the Light in the Optical Waveguide with Quadratic Graded Index by Using Simple Approximation Method
A Çetin, SO Akyol, E Gulbandilar
International Journal of Progressive Sciences and Technologies 22 (1), 412-417, 2020
2020
İris Çiçeği Türünün YSA Yöntemleri ve ANFIS ile Tahmini
S ÖZMEN-AKYOL, E GÜLBANDILAR
ESTUDAM Bilişim Dergisi 1 (1), 5-11, 2020
2020
Investigation of the Relationships and Effects of Urban Transformation Parameters for Risky Structures: A Rapid Assessment Model
S Akyol, E Gulbandilar
IEEE Access 7, 150983-150991, 2019
2019
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ-VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION
H YILDIRIM, E SERTEL, SÖ AKYOL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 287-300, 2019
2019
Investigation of Yeast Cells Life Cycle Parameters by Using Multi-Layer Perceptron Artificial Neural Network
E GÜLBANDILAR, SÖ AKYOL, A GÜLBANDILAR, G ÖZCAN, ...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (3), 662-668, 2019
2019
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI, KLOUT SKORU VE AKADEMİK BAŞARI PUANI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ1 Öz
SÖ AKYOL, EOÜS MYO, H YILDIRIM, E SERTEL
Erciyes İletişim Dergisi 5 (3), 76-88, 2018
2018
Examination of the Lower Calorifıc Value of Lignite Coal by Multiple Regression Method
M KASAP, ALİ UÇAR, A YAZICI, S AKYOL, H GEDİK, E GÜLBANDILAR
Travmatik Beyin Yaralanmasının Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi Kullanılarak Sınıflandırılması
E GÜLBANDILAR, S AKYOL, A GÜLBANDILAR, İ GÜLER
Prediction of The Lower Calorific Value on the Lignite Coal by Using Decision Trees
M KASAP, ALİ UÇAR, A YAZICI, S AKYOL, H GEDİK, E GÜLBANDILAR
Çok Katmanlı Perceptron Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Maya Hücrelerinin Yaşam Döngüsü Parametrelerinin Araştırılması
E GÜLBANDILAR, SÖ AKYOL, A GÜLBANDILAR, G ÖZCAN, ...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (3), 662-668, 0
BİLDİRİLER KİTABI
AM ALPARSLAN, AGD PEHLİVAN, ÖGS YASTIOĞLU, AGÖF OKTAR, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14