Serel Özmen-Akyol
Serel Özmen-Akyol
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Verified email at ksbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SEBEPLERİ VE UYUM DURUMLARI: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ1
E Sertel, H Yıldırım, S Akyol-Özmen
Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 101-117, 2017
12*2017
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ
H Yıldırım, E Sertel, S Akyol-Özmen
Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 287-300, 2017
12*2017
Multi-criteria decision making for cement mortar mixture selection by fuzzy topsis
E GÜLBANDILAR, SÖ AKYOL, Y Koçak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi …, 2019
22019
Türkçe Haber Metinlerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Sınıflandırılması
U Osman, S ÖZMEN-AKYOL
Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi 2 (1 …, 2021
12021
İris Çiçeği Türünün YSA Yöntemleri ve ANFIS ile Tahmini
S ÖZMEN-AKYOL, E GÜLBANDILAR
ESTUDAM Bilişim Dergisi 1 (1), 5-11, 2020
12020
Investigation of the Relationships and Effects of Urban Transformation Parameters for Risky Structures: A Rapid Assessment Model
S Akyol, E Gulbandilar
IEEE Access 7, 150983-150991, 2019
12019
Selection of Material for Marine Environments Using Fuzzy TOPSIS Approach
SS Serel OZMEN-AKYOL, A. Fevzi BABA
Bilişim Teknolojileri Dergisi 14 (1), 11-22, 2021
2021
Analysis the Path of the Light in the Optical Waveguide with Quadratic Graded Index by Using Simple Approximation Method
A Çetin, SO Akyol, E Gulbandilar
International Journal of Progressive Sciences and Technologies 22 (1), 412-417, 2020
2020
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ-VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION
H YILDIRIM, E SERTEL, SÖ AKYOL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 287-300, 2019
2019
Investigation of Yeast Cells Life Cycle Parameters by Using Multi-Layer Perceptron Artificial Neural Network
E GÜLBANDILAR, SÖ AKYOL, A GÜLBANDILAR, G ÖZCAN, ...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (3), 662-668, 2019
2019
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI, KLOUT SKORU VE AKADEMİK BAŞARI PUANI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ1 Öz
SÖ AKYOL, EOÜS MYO, H YILDIRIM, E SERTEL
Erciyes İletişim Dergisi 5 (3), 76-88, 2018
2018
Examination of the Lower Calorifıc Value of Lignite Coal by Multiple Regression Method
M KASAP, ALİ UÇAR, A YAZICI, S AKYOL, H GEDİK, E GÜLBANDILAR
Travmatik Beyin Yaralanmasının Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi Kullanılarak Sınıflandırılması
E GÜLBANDILAR, S AKYOL, A GÜLBANDILAR, İ GÜLER
Prediction of The Lower Calorific Value on the Lignite Coal by Using Decision Trees
M KASAP, ALİ UÇAR, A YAZICI, S AKYOL, H GEDİK, E GÜLBANDILAR
Çok Katmanlı Perceptron Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Maya Hücrelerinin Yaşam Döngüsü Parametrelerinin Araştırılması
E GÜLBANDILAR, SÖ AKYOL, A GÜLBANDILAR, G ÖZCAN, ...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (3), 662-668, 0
BİLDİRİLER KİTABI
AM ALPARSLAN, AGD PEHLİVAN, ÖGS YASTIOĞLU, AGÖF OKTAR, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16