Aypar Uslu
Aypar Uslu
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of personality traits and website quality on online impulse buying
CA Turkyilmaz, S Erdem, A Uslu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 98-105, 2015
1062015
Customer knowledge creation capability and performance in sales teams
B Menguc, S Auh, A Uslu
Journal of the Academy of Marketing Science 41 (1), 19-39, 2013
982013
When and how does sales team conflict affect sales team performance?
S Auh, S Spyropoulou, B Menguc, A Uslu
Journal of the Academy of Marketing Science 42 (6), 658-679, 2014
492014
Analyzing the brand equity of Turkish airlines services: Comparing the Japanese and Turkish perspectives
A Uslu, B Durmuş, BK Kolivar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 446-454, 2013
272013
Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda sosyal pazarlama ve çevre gönüllü kuruluşlara yönelik bir araştırma
AT Uslu, M Marangoz
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (1), 109-137, 2008
252008
İşletmelerin tüketici odaklı marka stratejisi
A Uslu
İstanbul ticaret odası, 2006
222006
Kişisel satış teknikleri
AT Uslu
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2012
212012
Word of mouth, brand loyalty, acculturation and the Turkish ethnic minority group in Germany
A Uslu, B Durmuş, S Taşdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 455-464, 2013
192013
Frontline employee feedback-seeking behavior: how is it formed and when does it matter?
S Auh, B Menguc, P Imer, A Uslu
Journal of Service Research 22 (1), 44-59, 2019
122019
Analysis of brand loyalty with markov chains
A Uslu, T Cam
website: http://www. opf. slu. cz/vvr/akce/turecko/pdf/Uslu. pdf, 2014
122014
The role of individual characteristics on consumers’ counterfeit purchasing intentions: Research in fashion industry
CA Turkyilmaz, A Uslu
Journal of Management Marketing and Logistics 1 (3), 259-275, 2014
122014
İnternet'te Marka Yaratımı
AT Uslu, A Bayraktar
Pazarlama Dünyası 14 (4), 10, 2000
122000
Antecedents and outcomes of consumers’ inward and outward environmental attitudes: Evidence from Turkey
CA Turkyilmaz, A Uslu, B Durmus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 90-97, 2015
82015
Türkiye’de Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına ve Sosyal Açıdan Sorumlu Şirketlere Karşı Tutumu
A Uslu, A Başçı, V Gambarov
İşletmecilikte Yeni Gelişmeler ve Fırsatlar: Muhan Soysal İşletmecilik …, 2008
82008
İşletme öğrencilerinin iş ahlakına yönelik tutum ve davranışları
A Uslu
Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi 1 (5), 35-40, 1996
81996
Tüketicilerin Gıda Ürünlerinin Kalitesini Algılamada Dikkate Aldıkları İçsel ve Dışsal Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma
A Uslu, B Ceritoglu, G Kelemci
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (1 …, 2002
72002
Ekonomik Kriz Dönemlerinde Stratejik Pazarlama Yönetimi ve. Tüketici Davranışları
AT Uslu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1999
71999
Impact of price sensitivity on repurchase intention in terms of personality features
U Aypar, B HUSEYNLI
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 515-532, 2018
62018
Perakendeci markası ve bilinirliği üzerine bir uygulama
E Yurttut
Marmara Üniversitesi, 2001
42001
İş Ahlakı ve Türkiye'de İş Ahlakına Yönelik Tutumlar
AT USLU, B Mengüç
Türkiye Genç İş Adamları Derneği Yayınları, İstanbul, 1992
41992
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20