Follow
Aypar Uslu
Aypar Uslu
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of personality traits and website quality on online impulse buying
CA Turkyilmaz, S Erdem, A Uslu
International Conference on Strategic Innovative Marketing, 2015
2052015
Customer knowledge creation capability and performance in sales teams
B Menguc, S Auh, A Uslu
Journal of the Academy of Marketing Science 41 (1), 19-39, 2013
1262013
When and how does sales team conflict affect sales team performance?
S Auh, S Spyropoulou, B Menguc, A Uslu
Journal of the Academy of Marketing Science 42 (6), 658-679, 2014
592014
Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda sosyal pazarlama ve çevre gönüllü kuruluşlara yönelik bir araştırma
M Marangoz
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
522007
İşletmelerin Tüketici Odaklı Marka Stratejisi
A Uslu, Ş Erdem, A Temelli
İstanbul ticaret odası, 2006
502006
Analyzing the brand equity of Turkish airlines services: Comparing the Japanese and Turkish perspectives
A Uslu, B Durmuş, BK Kolivar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 446-454, 2013
422013
Kişisel satış teknikleri
AT Uslu
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2010
422010
Frontline employee feedback-seeking behavior: how is it formed and when does it matter?
S Auh, B Menguc, P Imer, A Uslu
Journal of Service Research 22 (1), 44-59, 2019
302019
Word of mouth, brand loyalty, acculturation and the Turkish ethnic minority group in Germany
A Uslu, B Durmuş, S Taşdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 455-464, 2013
262013
Impact of price sensitivity on repurchase intention in terms of personality features
U Aypar, B HUSEYNLI
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 515-532, 2018
192018
The role of individual characteristics on consumers’ counterfeit purchasing intentions: research in fashion industry
CA Turkyilmaz, A Uslu
Journal of Management Marketing and Logistics 1 (3), 259-275, 2014
192014
Analysis of brand loyalty with markov chains
A Uslu, T Cam
School of Economic and Administrative Science, 583-591, 2001
172001
İnternet'te Marka Yaratımı
AT Uslu, A Bayraktar
Pazarlama Dünyası 14 (4), 10, 2000
152000
Antecedents and outcomes of consumers’ inward and outward environmental attitudes: Evidence from Turkey
CA Turkyilmaz, A Uslu, B Durmus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 90-97, 2015
132015
Türkiye’de Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına ve Sosyal Açıdan Sorumlu Şirketlere Karşı Tutumu
A Uslu, A Başçı, V Gambarov
İşletmecilikte Yeni Gelişmeler ve Fırsatlar: Muhan Soysal İşletmecilik …, 2008
132008
Materialism and brand resonance as drivers of online compulsive buying behavior
CA Türkyılmaz, I Kocamaz, A Uslu
International Journal of Social Science 43 (2), 91-107, 2016
92016
Tüketicilerin Gıda Ürünlerinin Kalitesini Algılamada Dikkate Aldıkları İçsel ve Dışsal Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma
A Uslu, G Kelemci, AB Ceritoğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (1 …, 2002
82002
Ekonomik Kriz Dönemlerinde Stratejik Pazarlama Yönetimi ve. Tüketici Davranışları
AT Uslu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1999
81999
İşletme öğrencilerinin iş ahlakına yönelik tutum ve davranışları
AT Uslu
Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi 1 (5), 35-40, 1996
81996
Kişisel Satış Teknikleri
AS Bahçe, A Uslu, N Sevim
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2013
62013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20