Follow
HATİCE KAYA
HATİCE KAYA
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Catheter indwell time and phlebitis development during peripheral intravenous catheter administration
KB Pasalioglu, H Kaya
Pakistan journal of medical sciences 30 (4), 725, 2014
1322014
Toplumsal cinsiyet ve hemşirelik
N Turan, A Öztürk, H Kaya, TA Aştı
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 4 (1), 167-173, 2011
117*2011
Bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerde tükenmişlik
N Kaya, H Kaya, SE Ayık, E Uygur
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 (1), 401-419, 2010
1142010
Assessing time-management skills in terms of age, gender, and anxiety levels: A study on nursing and midwifery students in Turkey
H Kaya, N Kaya, AÖ Palloş, L Küçük
Nurse education in practice 12 (5), 284-288, 2012
1092012
Hemşire öğrencilerin sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ve ilişkili faktörlerin incelenmesi
N Kaya, T Aştı, R Acaroğlu, H Kaya, M Şendir
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 10 (3), 1-11, 2006
812006
Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin öfke ve yalnızlık özellikleri
N Kaya, H Kaya, NY Atar, N Turan, Z Eskimez, A Palloş, A Aktaş
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 9 (2), 18-26, 2012
562012
Nöroloji ve nöroşirürji kliniklerinde hastaların düşme riski ve alınan önlemlerin belirlenmesi
C Savcı, H Kaya, R Acaroğlu, N Kaya, A Bilir, H Kahraman, N Gökerler
Maltepe Üniversitesi, 2009
542009
Bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımının hasta memnuniyeti ve sağlığa ilişkin yaşam kalitesine etkisi
R Acaroğlu, M Şendir, K Hatice, E Sosyal
Florence Nightingale Journal of Nursing 15 (59), 61-67, 2007
512007
Evaluation of quality of sleep and effecting factors in hospitalized neurosurgical patients
M Sendir, R Acaroglu, H Kaya, S Erol, Y Akkaya
Neurosciences Journal 12 (3), 226-231, 2007
452007
Lung transplantation in IIP: A review
AW Brown, H Kaya, SD Nathan
Respirology 21 (7), 1173-1184, 2016
422016
Reliability and validity of Turkish version of the Individualised Care Scale
R Acaroglu, R Suhonen, M Sendir, H Kaya
Journal of Clinical Nursing 20 (1‐2), 136-145, 2011
412011
Levels of anxiety and ways of coping of family members of patients hospitalized in the Neurosurgery Intensive Care Unit
R Acaroglu, H Kaya, M Sendir, K Tosun, Y Turan
Neurosciences Journal 13 (1), 41-45, 2008
412008
Sigara içen sağlık personelinde nikotin bağımlılık düzeyini etkileyen faktörler
O Okutan, D Taş, H Kaya, Z Kartaloğlu
Tüberküloz ve Toraks Dergisi 55 (4), 356-363, 2007
402007
Hemşire öğretim elemanlarının teknolojiye ilişkin tutumları
B Kısa, H Kaya
The Turkish Journal of Educational Technology-TOJET 5 (2), 77-83, 2006
392006
Hemşirelik fakültesi öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanma amacı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
H Kaya, N Turan, Ö Hasoğlu, Ö Güre, E Arslanova, G Elmas
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 1 (40), 2015
382015
ENTEGRE RAPORLAMA SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ VE ŞİRKETLERE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
HP Kaya
Muhasebe ve Denetime Bakış 15 (45), 113-130, 2015
362015
Hemşirelerin bilgisayar kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
K Nurten, A Türkinaz, K Hatice, GY KAÇAR
Florence Nightingale Journal of Nursing 16 (62), 83-89, 2008
352008
Hemşirelik süreci
R Acaroğlu, M Şendir, H Kaya
Hemşirelik esasları uygulama rehberi. Gözden geçirilmiş 2, 8-20, 2012
332012
Midwifery and nursing students’ communication skills and life orientation: Correlation with stress coping approaches
G Özdemir, H Kaya
Nursing and midwifery Studies 2 (2), 198, 2013
312013
Hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin bilgi tutum ve uygulamaları
H Kaya, T Aştı, R Acaroğlu, S Erol, C Savcı
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 1 (2), 21-29, 2008
302008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20