Takip et
Şahin Danişman
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Studies about Misconceptions in Mathematics Education in Turkey: A Thematic Review [Türkiye’de Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgılarıyla İlgili Çalışmalar: Tematik Bir İnceleme]
A Türkdoğan, M Güler, BÖ Bülbül, Ş Danişman
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 215-236, 2015
56*2015
The Effect of Leadership on Organizational Performance
Ş Danişman, ŞB Tosuntaş, E Karadağ
Leadership and Organizational Outcomes, 143-168, 2015
482015
A General Overview of Montessori Approach and Preparing the Educational Environment [Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi]
Ş DANİŞMAN
Journal of Policy 1 (2), 85-113, 2012
42*2012
Examination of Mathematics Teachers' Pedagogical Content Knowledge of Probability.
S Danisman, D Tanisli
Malaysian Online Journal of Educational Sciences 5 (2), 16-34, 2017
40*2017
Overview of the dissertation process within the framework of flow theory: A qualitative study
E Cakmak, S Isci, F Uslu, Ö ÖZTEKİN BAYIR, S Danisman, E Karadag
Educational Sciences-Theory & Practice 15 (3), 2015
342015
Comparison of 2005 and 2013 5th Grade Mathematics Curriculums in the context of Learning Domains and Objectives [Öğrenme Alanları ve Kazanımlar Bağlamında 2005 ve 2013 Beşinci …
Ş Danişman, E Karadağ
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol 6 (3), 380-398, 2015
28*2015
Map of Scientific Publication in the Field of Educational Sciences and Teacher Education in Turkey: A Bibliometric Study.
SK Ciftci, S Danisman, M Yalcin, SB Tosuntas, Y Ay, N Sölpük, E Karadag
Educational Sciences: Theory and Practice 16 (4), 1097-1123, 2016
252016
The effect of the Montessori education method on pre-school children’s social competence–behaviour and emotion regulation skills
ED İman, Ş Danişman, ZA Demircan, D Yaya
Early Child Development and Care, 2017
222017
The predictive power of fifth graders’ learning styles on their mathematical reasoning and spatial ability
Ş Danişman, E Erginer
Cogent Education 4 (1), 1-18, 2017
222017
Examining the psychometric properties of the Emotional Regulation Checklist in 4-and 5-year-old preschoolers
S Danisman, I Esra Dereli, D Zeynep Akin, D Yaya
Electronic Journal of Research in Educational Psychology 14 (3), 534-556, 2016
222016
The effect of expectation on student achievement
Ş Danişman
The Factors Effecting Student Achievement, 227-245, 2017
152017
Sınıf öğretmenlerinin matematiği ve öğretmenliğe ilişkin inançlarının etkileşimi ve bu inançların öğrencilerin matematik başarısına etkisi
Ş Danişman
ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
132015
The Citation Analyses of Scientific Publications in the Field of Educational Sciences and Teacher Education in Turkey [Türkiye’de Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme …
E Karadağ, M Yalçın, K Çiftçi, Ş Danışman, N Sölpük, Ş Tosuntaş, Y Ay
Bilgi Dünyası 18 (1), 1-20, 2017
11*2017
Scientific Publication Map of Journals Published in the Field of Educational Sciences in Turkey: An Analysis Impact Factors of Journals[Türkiye’de eğitim bilimleri alanında …
Ş Danişman, M Yalçın, ŞK Çiftçi, ŞB Tosuntaş, N Sölpük, Y Ay, E Karadağ, ...
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 22 (4), 483-506, 2016
9*2016
Investigation of Flipped Learning Approach According to Expert Opinions
A Danişman, Ş., Eriş Hasırcı, H. M., Kırcaburun, K., Boyacı, Z., Şahin, Ş ...
Journal of Education and Practice 8 (26), 81-90, 2017
72017
A meta-analysis of the impact of mobile learning on mathematics achievement
M Güler, SÖ Bütüner, Ş Danişman, K Gürsoy
Education and Information Technologies 27 (2), 1725-1745, 2022
62022
Eğitim fakültesi araştırma görevlilerinin zorlu akademik yolculukları: Doktora tez süreci
E Karadağ, Ş Danişman, S Dulay, ÖÖ BAYIR, E Tekel
Yükseköğretim Dergisi 8 (1), 103-112, 2018
62018
The effect of parent involvement on student achievement
Ş Danişman
The Factors Effecting Student Achievement, 271-290, 2017
62017
Testing the Mediating Role of Self-Efficacy on the Predictive Effect of Self-Esteem on Mathematics Teachers’ Professional Motivation with the Use of Structural Equation …
Ş Danışman, ŞK Çiftçi, ŞB Tosuntaş, E Karadağ
Psikoloji Çalışmaları Dergisi 36 (1), 21-40, 2016
6*2016
Teaching ability beliefs scale: Adapting into Turkish and testing the construct validity
Ş Danişman, E Karadağ
Cukurova University Faculty of Education Journal 48 (1), 577-603, 2019
42019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20