Uğur Demir
Uğur Demir
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri isyanlar ve darbeler
E Afyoncu, A Önal, U Demir
Yeditepe Yayınevi, 2010
412010
Savaşı Öncesi Osmanlı Diplomasisi (1755-1768)
U Demir
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2012
82012
Tarih-i Mehmed Giray (değerlendirme-çeviri metin)
U Demir
Marmara Üniversitesi, 2006
72006
Osmanlı Hizmetinde Bir Mühtedî: Humbaracı Ahmed Paşa
U Demir
62015
Turhan sultan
E Afyoncu, U Demir
Yeditepe Yayınevi, 2015
42015
Haremeyn, Şam, Cidde, Habeş, Yemen, Hindistan ve Mısır ile İlgili Bir Takrir
U Demir
Osmanlı Araştırmaları 43 (43), 301-339, 2014
32014
MUHAYYEL BİR KIRIM TARİHÇİSİ KEFEVÎ İBRAHİM EFENDİ VE HUMBARACIBAŞI AHMED PAŞA’NIN RUSYA’YA DAİR RAPORU
U Demir
Türkiyat Mecmuası 24 (2), 23-32, 2014
22014
"Cizvitlerin Tokat'taki Faliyetleri"
U Demir
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sempozyumu 01-03 Kasım 2012 1, 2012
22012
Şehdî Osman Efendi
U Demir
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 38, 427-428, 0
2*
ÖNAL, Ahmet. DEMİR, Uğur (2016)
E Afyoncu
Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri İsyanlar ve Darbeler, 0
2
Yasaklanan ve Sansürlenen Bir Kitabın Macerası: Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi'nin İlk Baskıları
U Demir
Osmanlı Araştırmaları 46 (46), 193-212, 2015
12015
FPGA tabanlı robotik kontrol
B Çelik
Marmara Üniversitesi, 2013
12013
1768 savaşı öncesi Osmanlı diplomasisi (1755-1768)
U Demir
Marmara Üniversitesi, 2012
12012
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ne İntikali Meselesi
U DEMİR
Osmanlı Araştırmaları 39 (39), 204-216, 2012
12012
Fransa'ya Osmanlı tokadı
E Afyoncu, A Önal, U Demir
Yeditepe Yayınevi, 2011
12011
"Mukaddes Emanetlerin İstanbul'a İntikali"
U Demir
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Yavuz Sultan Selim Özel Sayısı, 143-186, 2019
2019
"Hilafetin Osmanlıya Devri Meselesi ve Buna Dair Bir Literatür Değerlendirmesi"
U Demir
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Yavuz Sultan Selim Özel Sayısı, 87-142, 2019
2019
"Esir/Esire Mektupları ve Arzuhalleri (1700-1750)",
U Demir
Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı,, 53-94., 2018
2018
İhmal Edilen Bir Kırım Hanlığı Kaynağı: Çelebi Akay Tarihi/“Chelebi Akay Tarihi”
Crimean Historical Review, 8-31, 2017
2017
“Chelebi Akay Tarihi”-neglected Crimean Khanate source
U DEMİR
Крымское историческое обозрение, 8-31, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20