Kemal Ataman
Kemal Ataman
Professor of Sociology of Religion, Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İslamofobi ve Avrupa’da birlikte yaşama tecrübesi üzerine
T Er, K Ataman
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2), 747-770, 2008
432008
Ulus Olmanın Kutsal Temeli: Sivil Din
K Ataman
302014
Ulus Olmanın Kutsal Temeli: Sivil Din
K Ataman
302014
Understanding Other Religions: Al-Biruni's and Gadamer's" fusion of Horizons"
K Ataman
CRVP, 2008
222008
Re-reading al-birūnī's India: a case for intercultural understanding
K Ataman
Islam and Christian–Muslim Relations 16 (2), 141-154, 2005
162005
Yapısal Adaptasyon ya da Caminin Asli Fonksiyonlarını Üstlenme Süreci
K Ataman
III. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, 531-538, 2005
152005
Forerunners of “Political Islam”: An inquiry into the ideologies of Al-Banna and Al-Mawdudi
K Ataman
Uludağ Üniversitesi, 2015
92015
Bilimsel sosyal bilim idealinin açmazları: Bir hermenötik açılım teklifi
K Ataman
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2), 313-329, 2008
82008
Religion, culture and the shaping of religious attitudes: The case of islam
K Ataman
Islam and Christian Muslim Relations 18 (4), 495-508, 2007
52007
A critical analysis of existential security theory
A Ahmadi, K Ataman
Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies 8 (2), 157-187, 2017
42017
Al-Biruni's understanding of other religions as analyzed through Gadamer's “Fusion of Horizons”
K Ataman
The Catholic University of America, 2003
42003
Kutsaldan Sekülere: Değişen Ölüm Algısı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
K Durmuşoğlu, K Ataman
BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (1), 123-149, 2018
32018
When “Civil Religion” Becomes “Political Reli-gion”: The Special Case of Great Britain
K ATAMAN, K VAUGHAN
Sciences 96 (1), 1, 2017
12017
İslam Düşüncesinde ‘Öteki’ni Anlama: Bîrûnî Örneği
K Ataman
Milel ve Nihal 10 (3), 201-223, 2013
12013
Religion of Humanity Revisited
K ATAMAN
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (2), 2001
12001
Köken Tartışmaları Ekseninde Katarlara Dair Tarih Yazımındaki Güncel Paradigma Değişikliği
F SAÇMALI, K Ataman
Milel ve Nihal 18 (1), 41-65, 2021
2021
Muhafazakâr Söylemde Öne Çıkan Temalar Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme: Muhafazakâr Düşünce Dergisi Örneği
A Zefir, A Kemal
Toplum Bilimleri Dergisi 29, 123-142, 2020
2020
BİR “ÇOKLU MODERNİTELER” ÖRNEĞİ OLARAK TÜRK MODERNLEŞMESİ
KA Gözde Özelce
Toplum Bilimleri Dergisi, 539-562, 2019
2019
POST-HAKİKAT DÖNEMİNDE DİN HAKKINDA KONUŞMANIN İMKANI ÜZERİNE MÜLAHAZALAR
K Ataman
Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi, 2019
2019
"Refik Halid Karay’ın Eserlerinde Öne Çıkan Dini ve Sosyal Temalar Üzerine Sosyolojik Bir Analiz" "A Sociological Analysis of Religious and Social Themes in Refik Halid Karay’s …
E Davun, K Ataman
Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/Journal of Theology …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20