Gökhan Dağhan
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Modeling the continuance usage intention of online learning environments
G Dağhan, B Akkoyunlu
Computers in Human Behavior 60, 198-211, 2016
712016
A Qualitative Study about Performance Based Assesment Methods Used in Information Technologies Lesson.
G Daghan, B Akkoyunlu
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (1), 333-338, 2014
242014
Milli Eğitim Şuralarındaki Teknoloji Politikalarının İncelenmesi
G Dağhan, E Kalaycı, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2011, 2011
202011
An examination through conjoint analysis of the preferences of students concerning online learning environments according to their learning styles.
G Daghan, B Akkoyunlu
International Education Studies 5 (4), 122-138, 2012
182012
MAGGIE MCVAY LYNCH ÖĞRENME STİLİ ENVANTERİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMA ÇALIŞMASI
G DAĞHAN, B AKKOYUNLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40, 2011
162011
Öğretmen ve yöneticilerin etkileşimli tahta ve tablet bilgisayar kullanımına yönelik yaklaşımları ve görüşleri
G Dağhan, P Nuhoğlu Kibar, B Akkoyunlu, G Atanur Başkan
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 6 (3), 399-417, 2015
152015
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN 21. YÜZYIL ÖĞRENEN VE ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ
G Dağhan, PN Kibar, NM Çetin, E TELLİ, B Akkoyunlu
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (2), 215-235, 0
7
Öğretmen eğitiminde yansıtıcı günlüklere ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri
B Akkoyunlu, E Telli, NM Çetin, G Dağhan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) 7 (4), 312-330, 2016
62016
Teacher's Professional Perception as a Predictor of Teacher-Student Friendship in Facebook: A Scale Development Study.
B Akkoyunlu, G Dağhan, M Erdem
International Online Journal of Educational Sciences 7 (1), 2015
62015
Views of prospective teachers about reflective journals on teacher education
B Akkoyunlu, E Telli, NM Çetin, G Dağhan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7 (4), 312-330, 2016
52016
Eğitimde teknoloji kullanım sürdürülebilirliği üzerine yapılan çalışmalardaki genel eğilimler: Bir tematik içerik analizi çalışması
G Dağhan, B Akkoyunlu
Eğitim ve Bilim 40 (178), 2015
5*2015
Öğretmen adaylarının sosyal medya destekli bilimsel iletişimi kullanmaları üzerine nitel bir çalışma
G Dağhan, PN Kibar, NM Çetin, E Telli, B Akkoyunlu
Türk Kütüphaneciliği 29 (2), 258-274, 2015
52015
A qualitative study about the sustainable usage of online learning environments
G Daghan, B Akkoyunlu
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2016
32016
Approaches and views of teachers and administrators related to the usage of interactive whiteboards and tablet PCs
G Daghan, PN Kibar, B Akkoyunlu, G Atanur-Baskan
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 6 (3), 399-417, 2015
32015
Course Design For Distance Education: Getting A Class Thought Face To Face Ready For Distance Education. NEWWSA
D Doğan, H Tüzün, G Dağhan, A Altıntaş, H Ilgaz, F Özdinç, ...
Education Sciences 7 (2), 574-582, 2012
32012
UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TASARIMI: YÜZ YÜZE VERİLEN BİR DERSİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE HAZIR HALE GETİRİLMESİ
D DOĞAN, H TÜZÜN, G DAĞHAN, A ALTINTAŞ, H ILGAZ, F ÖZDİNÇ, ...
3*2011
Examining Information and Communication Technologies Preservice Teachers’ Views On Technology Integration and Their Roles In This Process/Bilişim Teknolojileri Öğretmen …
YD ÇEVİK, G DAĞHAN, S BARIN, R SAVRAN
Eğitimde Kuram ve Uygulama 11 (4), 1143-1166, 2015
22015
Bilişim Teknolojileri Dersinde Kullanılan Performansa Dayalı Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Nitel Bir Çalışma [A qualitative study about performance based assessment …
G Dağhan, B Akkoyunlu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (1), 1-17, 2005
22005
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanım sürekliliğini yordayabilecek yapılara ilişkin geçerlik ve güvenirlik çalışması
G Dağhan, B Akkoyunlu
Ege Eğitim Dergisi 17 (1), 198-224, 2016
12016
Çevrimiçi ortamda sürdürülebilirlikte sürekli kullanım niyetinin bir modelle sınanması
G Dağhan
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
12014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20