Gökhan Dağhan
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Modeling the continuance usage intention of online learning environments
G Dağhan, B Akkoyunlu
Computers in Human Behavior 60, 198-211, 2016
1032016
A Qualitative Study about Performance Based Assesment Methods Used in Information Technologies Lesson.
G Daghan, B Akkoyunlu
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (1), 333-338, 2014
252014
An examination through conjoint analysis of the preferences of students concerning online learning environments according to their learning styles.
G Daghan, B Akkoyunlu
International Education Studies 5 (4), 122-138, 2012
222012
Milli Eğitim Şuralarındaki Teknoloji Politikalarının İncelenmesi
G Dağhan, E Kalaycı, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2011, 2011
222011
Öğretmen ve yöneticilerin etkileşimli tahta ve tablet bilgisayar kullanımına yönelik yaklaşımları ve görüşleri
G Dağhan, PN Kibar, B Akkoyunlu, GA Baskan
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi 6 (3), 399-417, 2015
172015
MAGGIE MCVAY LYNCH ÖĞRENME STİLİ ENVANTERİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMA ÇALIŞMASI
G DAĞHAN, B AKKOYUNLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40, 2011
172011
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN 21. YÜZYIL ÖĞRENEN VE ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ
G Dağhan, PN Kibar, NM Çetin, E Telli, B Akkoyunlu
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (2), 215-235, 2017
112017
Teacher's Professional Perception as a Predictor of Teacher-Student Friendship in Facebook: A Scale Development Study.
B Akkoyunlu, G Dağhan, M Erdem
International Online Journal of Educational Sciences 7 (1), 2015
102015
Öğretmen eğitiminde yansıtıcı günlüklere ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri
B Akkoyunlu, E Telli, NM Çetin, G Dağhan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) 7 (4), 312-330, 2016
82016
Öğretmen adaylarının sosyal medya destekli bilimsel iletişimi kullanmaları üzerine nitel bir çalışma
G Dağhan, PN Kibar, NM Çetin, E Telli, B Akkoyunlu
Türk Kütüphaneciliği 29 (2), 258-274, 2015
72015
Views of Prospective Teachers About Reflective Journals on Teacher Education.
B Akkoyunlu, E Telli, NM Çetin, G Dağhan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7 (4), 2016
62016
Eğitimde teknoloji kullanım sürdürülebilirliği üzerine yapılan çalışmalardaki genel eğilimler: Bir tematik içerik analizi çalışması
G Dağhan, B Akkoyunlu
Eğitim ve Bilim 40 (178), 2015
6*2015
EXAMINING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES PRESERVICE TEACHERS'VIEWS ON TECHNOLOGY INTEGRATION AND THEIR ROLES IN THIS PROCESS.
YD ÇEVİK, G DAĞHAN, S BARIN, R SAVRAN
Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) 11 (4), 2015
52015
Views of Students about Technology, Effects of Technology on Daily Living and Their Professional Preferences.
G Daghan
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 16 (4), 187-194, 2017
32017
A Qualitative Study about the Sustainable Usage of Online Learning Environments
G Daghan, B Akkoyunlu
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2016
32016
Approaches and views of teachers and administrators related to the usage of interactive whiteboards and tablet PCs
G Daghan, PN Kibar, B Akkoyunlu, G Atanur-Baskan
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 6 (3), 399-417, 2015
32015
UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TASARIMI: YÜZ YÜZE VERİLEN BİR DERSİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE HAZIR HALE GETİRİLMESİ
D DOĞAN, H TÜZÜN, G DAĞHAN, A ALTINTAŞ, H ILGAZ, F ÖZDİNÇ, ...
3*2011
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanım sürekliliğini yordayabilecek yapılara ilişkin geçerlik ve güvenirlik çalışması
G Dağhan, B Akkoyunlu
Ege Eğitim Dergisi 17 (1), 198-224, 2016
22016
SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research
G DAĞHAN
İlköğretim Online 14 (1), 1-6, 2015
22015
Çevrimiçi ortamda sürdürülebilirlikte sürekli kullanım niyetinin bir modelle sınanması
G Dağhan
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
22014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20