Takip et
Turan Yüksek
Turan Yüksek
Professor of Ecosystem Ecology, University of Recep Tayyip Erdogan, Rize, Türkiye
erdogan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of restoration on soil properties in degraded land in the semi-arid region of Turkey
T Yüksek, F Yüksek
Catena 84 (1-2), 47-53, 2011
802011
A Comparison of The Physicochemical Properties of Chestnut And Highland Honey: The Case of Senoz Valley In The Rize Province of Turkey
E Demir Kambur, T Yüksek, V Atamov, AE Özçelik
Food Chemistry, 128864, 2021
552021
Doğal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açısından Değerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneği.
T Yüksek, T Cengız, F Yüksek
Ekoloji Dergisi 17 (67), 2008
54*2008
Artvin Yöresinin İklim, Toprak Yapısı, Orman Alanları, Ağaç Serveti ve Ormancılık Çalışmalarıyla İlgili Genel Bir Değerlendirme
T Yüksek, Z Ölmez
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 3 (1), 50-62, 2002
54*2002
The effects of land-use changes on soil properties: The conversion of alder coppice to tea plantations in the Humid Northern Blacksea Region
T Yüksek, C Göl, F Yüksek, E Erdoğan Yüksel
African Journal of Agricultural Research 4 (7), 665-674, 2009
522009
The effects of land use changes and management types on surface soil properties in Kafkasör protected area in Artvin, Turkey
T Yüksek, O Kurdoğlu, F Yüksek
Land Degradation & Development 21 (6), 582-590, 2010
462010
The restoration effects of black locust (Robinia pseudoacacia L) plantation on surface soil properties and carbon sequestration on lower hillslopes in the semi-humid region of …
T Yüksek
Catena 90, 18-25, 2012
432012
Rize ili florasında bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler ve kullanım alanları. III
G Yaldız, T Yüksek, N Şekeroğlu
Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 3, 1100-1114, 2010
402010
Effect of visitor activities on surface soil environmental conditions and aboveground herbaceous biomass in Ayder Natural Park
T Yüksek
CLEAN–Soil, Air, Water 37 (2), 170-175, 2009
342009
Rize Pazar Deresi Yağış Havzasında Farklı Arazi Kullanım Şekilleri Altındaki Toprakların Bazı Özellikleri İle Aşınım Eğilimi Değerlerinin Araştırılması
T Yüksek
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Trabzon: KTÜ FBE, 202s, 2001
33*2001
Soil property changes after conversion from forest to pasture in mount Saçinka, Artvin, Turkey
M Özalp, EE Yüksel, T Yüksek
Land Degradation&Development 27 (4), 1007-1017, 2015
322015
Flora of Tunca Valley Natural Park and environs (Ardeşen-Rize/Turkey)
H Baykal, V Atamov, T Yüksek
Biological Diversity and Conservation 11 (3), 9-24, 2018
23*2018
Inspection of wooden poles in electrical power distribution networks in Artvin, Turkey
ED Gezer, A Temiz, T Yüksek
Advances in Materials Science and Engineering 2015, 1-11, 2015
232015
Türkiye’nin su kaynakları ve havza planlamasına dönük genel değerlendirmeler
T Yüksek
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2004
212004
Growth performance of Sainfoin and its effects on the runoff, soil loss and sediment concentration in a semi-arid region of Turkey
F Yüksek, T Yüksek
Catena 133, 309-317, 2015
192015
Gümüşhane ili Torul ilçesi yalancı akasya ağaçlandırmalarının biyokütle ve bazı toprak özellikleri yönünden incelenmesi
A Tüfekçioğlu, T Yüksek, HZ Kalay
Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu 23, 25, 2002
182002
Demlenmiş çay atığı ve evsel yemek atıkları ile beslenen kırmızı kaliforniya solucanından elde edilen katı solucan gübresindeki bazı besin elementlerinin belirlenmesi
T YÜKSEK, V ATAMOV, K Türüt
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 4 (2), 263-271, 2019
152019
The effect of altitude on soil properties and leaf traits in wild Vaccinium arctostaphylos L. populations in the forest understory in Fırtına River basin
F Yüksek, L Altun, O Karaöz, K Şengönül, T Yüksek, M Küçük
Proceedings book from international Caucasian forestry symposium, 24-26, 2013
152013
Çay tarımında gübreleme sorunları sürdürülebilir çay tarımı için yeni stratejiler. II
T Yüksek, F Yüksek, E Sütlü
Rize Kalkınma Sempozyumu, 3-4, 2013
152013
Rize ili orman ve kıyı köylülerinin kalkındırılmasında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi.
G Yaldız, T Yüksek, N Şekeroğlu
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin 3, 1176-1186, 2010
152010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20