Ahmet Murat Fis
Ahmet Murat Fis
ozyegin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Örgüt kültürü ve girişimcilik yönelimi ilişkisi
AM Fiş, SA Wasti
METU Studies In Development (Muhan Soysal Special Issue) 35, 127-164, 2009
862009
Kurumsal girişimcilik: Kavramsal yapı üzerine bir tartışma
Ç Bulut, AM Fiş, B Aktan, S Yılmaz
Journal of Yasar University, 2008
592008
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNDE SIKILIK--ESNEKLİK BOYUTU VE KURUMSAL GİRİŞİMCİLİĞE ETKİSİ.
A Wasti, AM Fiş
Journal of Management Research/Yonetim Arastirmalari Dergisi 10, 2010
19*2010
Kurumsal Girişimcilik Ve Performans İlişkisi
AM Fiş, D Çetindamar
17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2009
182009
Unlocking the relationship between corporate entrepreneurship and performance
AM Fis, D Cetindamar
PICMET'09-2009 Portland International Conference on Management of …, 2009
152009
Girişimcilik Oryantasyonu, Kurum İçi Girişimcilik ve Bağlı Ölçeklerin Türkçe’de Geçerlemesi
AM Fiş, D Çetindamar
Yönetim Organizasyon Kongresi, Sakarya, Mayıs, 2007
122007
Start-up information search practices: the case of Turkey
AM Fis, D Çetindamar
Emerging Markets Finance and Trade 49 (6), 22-36, 2013
72013
The missing link between firm-level entrepreneurship and performance
AM Fis, D Cetindamar
9th International Entrepreneurship Forum, Istanbul, 1-12, 2009
62009
Being a woman entrepreneur in Turkey: life role expectations and entrepreneurial self-efficacy
AM Fis, S Ozturkcan, F Gur
SAGE Open 9 (2), 2158244019846192, 2019
32019
Intrapreneurial Climate for performance, but for employees?(Interactive Paper)
A Fis, C Bulut
Frontiers of Entrepreneurship Research 32 (17), 15, 2012
12012
Unlocking the Relationship between Corporate Entrepreneurship and Firm Performance
D Cetindamar Kozanoglu, AM Fis
Entrepreneurship Research Journal, 2020
2020
Unlocking the Relationship between Corporate Entrepreneurship and Firm Performance
AM Fis, D Cetindamar
Entrepreneurship Research Journal, 2019
2019
Effects of Essentialism on Entrepreneurial Intentions & Efficacy
AM Fis, S Ozturkcan
Fiş, AM & Ozturkcan, S.," Effects Of Essentialism On Entrepreneurial …, 2016
2016
The Culinary Arts Academy–Turkey
C Bulut, AM Fis, DS Halac
Global Entrepreneurship: Case Studies of Entrepreneurial Firms Operating …, 2014
2014
Re-Discovering Schumpeter: Creative Destruction Evolving into 'Mode3'
D Cetindamar, AM Fis
Schumpeter's Twins: Entrepreneur and Intrapreneur, 2007
2007
Thesis: Unlocking the Relationship Between Corporate Entrepreneurship and Performance; Advisor: Dr. Dilek Çetindamar
AM FİŞ
Structure 10, 3, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16