Vahap Uluç
Vahap Uluç
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Liberal-Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal'in Siyasi Düsüncesi
AV Uluç
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi 12 (23), 107, 2014
70*2014
TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM ve DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
AV ULUÇ
Cumhuriyet Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (1), 399-418, 2013
302013
Kürtler'de Sosyal ve Siyasal Örgütlenme: Aşiret
AV Uluç
Mukaddime 2 (2), 35-52, 2010
212010
YEREL SİYASETTE TEMSİL ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
A Çelik, AV Uluç
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 215-231, 2009
182009
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Toplumsal ve Siyasal Yapısı: Mardin Örneği’nde Siyasal Katılım
AV Uluç
Basılmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2007
132007
Kente Yerleşmiş Aşiret Üyelerinin Kentlileşme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma: Şanlıurfa Örneği
AV ULUÇ, MA KARASU
Yönetim Bilimleri Dergisi 13 (25), 2015
112015
Birey ve Sivil Toplum İlişkisi Çerçevesinde Türkiye'de Demokrasi Sorunu
AV Uluç
Mukaddime, 1-19, 2012
112012
Suriye Kürtleri: Türkiye Kürtleri'nin Devamı
AV ULUÇ
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 19 (1), 191-223, 2016
62016
Türkiye ve Fransa Yerel Yönetimlerinin Karşılaştırılması
A ULUÇ, A ÇELİK, O KAAN
Türk İdare Dergisi, 171-185, 2001
52001
Batı Demokrasisinde Meşruiyet Sorunu
A ÇELİK, A ULUÇ
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 3 (8), 52-65, 2004
22004
Demokrat Parti İktidarının Siyasi Tutumu
V Uluç
Karadeniz 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Artvin, 7-8, 2020
2020
Kamu Yönetimi Bölümü Ders Müfredatının Demokrasi Bilinci Üzerine Etkisi: Harran Üniversitesi İİBF Öğrencileri Örneğinde
V Uluç
2. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Econder …, 2020
2020
Türk Siyasal Hayatı'nda Demokrat Parti Dönemi
V ULUÇ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 2, 113-134, 2020
2020
Bir Aşiret Monografisi
V Uluç
2020
Osmanlı'nın Son Dönemlerinde Demokrasi Yönünde Atılan Adımlarda Hakim Dinamikler
V Uluç
Ekonomi ve Yönetim Bilimlerinde Güncel Akademik Araştırmalar, 317-334, 2020
2020
Cumhuriyetten Günümüze Demokratikleşmede Hakim Dinamikler
V Uluç
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, 45-67, 2020
2020
Türkiye'de Çok Partili Sisteme Geçiş: İç ve Dış Dinamiklerin Analizi
V ULUÇ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (1), 465-486, 2020
2020
Yerel Demokrasi ve Türkiye
V ULUÇ
Siyasi, İdari ve Mali Yönleriyle Yerel Yönetimler, 9-34, 2019
2019
Yerel Siyaset ve Siyasal Kültür: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Örnek Olay İncelemesi
AÇ A. Vahap ULUÇ
ISTEC (International Science and Technology Conference), Vienna, Austria …, 2016
2016
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN SİYASAL DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP VE ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
AV ULUÇ, A ÇELİK, A TAŞTEKİN
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20