Zafer Yücesan
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of IBA and cutting dates on the rooting ability of semi-hardwood kiwifruit (Actinidia deliciosa A. Chev.) cuttings
AÖ Üçler, S Parlak, Z Yücesan
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 28 (3), 195-201, 2004
232004
Effects of thinning on stand structure and tree stability in an afforested oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand in northeast Turkey
Z Yücesan, S Özçelik, E Oktan
Journal of Forestry Research 26 (1), 123-129, 2015
202015
Predicting soil erosion in oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link.) stands in Eastern black sea region of Turkey
S Hacısalihoglu, E Oktan, Z Yucesan
African Journal of Agricultural Research 5 (16), 2200-2214, 2010
102010
Alpin Zona Yakın Saf Doğu Ladini Ormanlarının Meşcere Kuruluşlarıyla Fonksiyonel Yapılarının Tespiti ve Silvikültürel Öneriler
AÖ ÜÇLER, ALİ DEMİRCİ, H YAVUZ, Z YÜCESAN, E OKTAN, AU GÜL
102001
Natural tree collectives of pure oriental spruce[Picea orientalis(L.) Link] on mountain forests in Turkey
AO Ucler, Z Yucesan, A Demirci, H Yavuz, E Oktan
Journal of environmental biology 28 (2), 295-302, 2007
92007
The effects of land use change on soil loss and carbon stock amounts
S Hacisalihoglu, M Misir, N Misir, Z Yücesan, E Oktan, S Gümüş, U Kezik
Fresenius Environmental Bulletin 26 (10), 6007-6016, 2017
82017
Çamlıhemşin-Fırtına Vadisi Yüksek Dağlik Alanlardaki Saf ve Karışık Ormanların Meşcere Dinamiklerinin Analizi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Z Yücesan
Doktora Tezi, Trabzon, 2006
52006
Ülkemizdeki Saf Doğu Ladini Ormanlarında Meşcere Kuruluşları
A Demirci, H Yavuz, AÖ Üçler, E Oktan, Z Yücesan
Büyüme ve Artım İlişkileri ve Silvikültürel Öneriler, TÜBİTAK-TOGTAG, Proje …, 2002
52002
Alpin Zona Yakın Saf Doğu Kayını Ormanlarının Meşcere Kuruluşlarıyla Fonksiyonel Yapılarının Tespiti ve Silvikültürel Öneriler
AÖ Üçler, A Demirci, H Yavuz, Z Yücesan, E Oktan, AU Gül
Tübitak TOGTAG Proje, 2001
52001
Effects of canopy on soil erosion and carbon sequestration in a Pedunculate Oak (Quercus robur L. subsp. robur L.) coppice stand during ubsp. robur the conversion process into …
Z Yücesan, S Hacisalihoğlu, U Kezik, H Karadağ
42019
Soil Loss Under Different Release Cutting Intensities in an Artificial Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Stand
Z Yücesan, S HACISALİHOĞLU, E Oktan, S Ozcelik
22013
Fırtına Vadisi yüksek dağ ormanlarında stabilite ve meşcere değeri
Z YÜCESAN, AÖ ÜÇLER, E OKTAN
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 13 (1), 117-128, 2013
22013
Examining Some Functional Characteristics in Subalpine Pure Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link) Stands in Turkey
AÖ Üçler, Z Yücesan, E Oktan, A DEMİRCİ, H Yavuz, AU Gül
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 11 (2), 209-218, 2011
22011
Structure and development in subalpine pure oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link) stands in Turkey.
Z Yücesan, AÖ Üçler, E Oktan
Austrian Journal of Forest Science 127 (2), 111-130, 2010
22010
Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’da orijinlere bağlı morfolojik varyasyonlar
Z Yücesan, AD Yıldırım
Theoretical and Applied Forestry 1 (1), 17-26, 2021
12021
Kafkas Ihlamuru (Tilia rubra DC. subsp. caucasica) tohumlarinda farkli ekim ortamlarinin ve tohum toplama zamaninin çimlenme üzerine etkisi
G ÖZYURT, Z YÜCESAN
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (1), 59-67, 2020
12020
Effect of thermal pretreatment on germination of seeds from different provenances of subalpine oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link.) forest in Turkey
AÖ Üçler, C Acar, Z Yücesan, E Oktan
Journal of Sustainable Forestry 37 (3), 302-315, 2018
12018
Effects of different greenhouse media and hormones on propagation by cutting of Weigela floribunda and Spiraea× vanhouttei.
Z Yücesan, AÖ Üçler, E Oktan, A Bayraktar, T Șafak
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (1), 27-34, 2018
12018
Analysis of release cutting effects on increment and growth in Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand
Z Yücesan, S Özçelik, E Oktan
Journal of environmental biology 36 (5), 1075, 2015
12015
Soil Loss Under Different Release Cutting Intensities in an Artificial Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Stand
Z Yucesan, S Hacisalihoglu, E Oktan, S Ozcelik
Austrian Journal of Forest Science 130 (4), 255-270, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20