Fatih Döner
Fatih Döner
Unknown affiliation
Verified email at gumushane.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
4D cadastres: First analysis of legal, organizational, and technical impact—With a case study on utility networks
F Döner, R Thompson, J Stoter, C Lemmen, H Ploeger, P van Oosterom, ...
Land Use Policy 27 (4), 1068-1081, 2010
752010
Solutions for 4D cadastre–with a case study on utility networks
F Döner, R Thompson, J Stoter, C Lemmen, H Ploeger, P van Oosterom, ...
International journal of geographical information science 25 (7), 1173-1189, 2011
572011
4D land administration solutions in the context of the spatial information infrastructure
F Doner, R Thompson, J Stoter, C Lemmen, H Ploeger, ...
Proceeding FIG Working Week, 2008
202008
Conformity of LADM for modeling 3D-4D cadastre situations in Turkey
F Döner, C Biyik
5th land administration domain model workshop, 24-25, 2013
152013
Examination and comparison of mobile GIS technology for real time geo-data acquisition in the field
F Döner, Yomralıoğlu
Survey Review 40 (309), 221-234, 2008
152008
Mobil GIS: Gezici Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları
T YOMRALIOĞLU, F DÖNER
102005
Evaluation of cadastre renovation studies in Turkey
F Döner
Survey Review 47 (341), 141-152, 2015
92015
Modelling and mapping third dimension in a spatial database
F Döner, C Bıyık
International Journal of Digital Earth 4 (6), 505-520, 2011
52011
DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI
F Döner, C Bıyık, O Demir
42011
Üç Boyutlu Nesnelerin Konumsal Veritabanında Yönetimi
F Döner, C Bıyık
HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 1 (100), 27-33, 2009
32009
İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN VERİ TOPLAMA VE HARİTALAMA ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI
F DÖNER, S ÖZDEMİR, M CEYLAN
1*
KONUMSAL B LG S STEM KAPSAMINDA KADASTRODA ÜÇÜNCÜ BOYUT VE ÇER Ğ
F Döner, K Karataş, C Bıyık
1
Konumsal Veri Modellerinin 3B Bir Kadastro İçin Kullanılabilirliklerinin İncelenmesi
F Döner, S Şirin
Journal of Geo-Information 198, 1, 2017
2017
KADASTRODA ÜÇÜNCÜ BOYUTUN KAPSAM VE İÇERİĞİ
F Döner, C Bıyık
TEKNĐK ALTYAPI TESĐSLERĐNĐN YÖNETĐMĐ: TÜRKĐYE-HOLLANDA KARŞILAŞTIRMASI
F Döner, K Karataş, C Bıyık
3B CBS İÇİN İMKÂN VE KISITLAMALAR
F Döner, C Bıyık
Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Üzerine Bir İnceleme: Erzurum Bölge Müdürlüğü Örneği
S Yıldırım, F Döner
YERALTI NESNELERİ VERİLERİNİN YÖNETİMİNDE ÜÇ BOYUTLU YAKLAŞIM
F Döner, C Bıyık
Mobil GIS: Gezici Co rafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamalar
TY LU, F DÖNER
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19