Follow
Beykan Cizel
Beykan Cizel
Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Verified email at akdeniz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Relationships among tourist profile, satisfaction and destination loyalty: Examining empirical evidences in Antalya region of Turkey
B Ozdemir, A Aksu, R Ehtiyar, B Çizel, RB Çizel, ET İçigen
Journal of hospitality marketing & management 21 (5), 506-540, 2012
2212012
Destination choice: an important-satisfaction analysis
A Aktaş, AA Aksu, B Çizel
Quality & Quantity 41, 265-273, 2007
1152007
Satisfaction with all-inclusive tourism resorts: The effects of satisfaction with destination and destination loyalty
B Ozdemir, B Çizel, R Bato Cizel
International Journal of Hospitality & Tourism Administration 13 (2), 109-130, 2012
832012
An analysis of managerial competency needs in the tourism sector: the case of Turkey
B Çizel, N Anafarta, F Sarvan
Tourism Review 62 (2), 14-22, 2007
712007
Yerel halkın turizm gelişimi desteğine ilişkin tutumlarının destinasyonların gelişme düzeylerine göre farklılıkları
R Ekici, B Çizel
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 11 (3), 2014
572014
UNESCO yaratıcı kentler ağı ile Antalya kentinin değerlendirilmesi
E Ajanovic, B Çizel
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 5 (1), 1-16, 2015
472015
Antalya’da engelli turizminin gelişimi için arz ve talep üzerine bir araştırma
B Çizel, N Sönmez, Z Akıncı
Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (APGEM …, 2012
412012
Bilişsel uyumsuzluk teorisi üzerine kavramsal bir inceleme: satın alma perspektifi
E Yücel, B Çizel
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 13 (50), 150-163, 2018
352018
Kongre turizmi, kongre organizasyonu ve Antalya bölgesi'nin kongre turizmi polansiyeli, sorunları ve gelecekteki beklentilere yönelik bir araştırma
B Çizel
Akdeniz Üniversitesi, 1999
351999
Emergence and spread of an all-inclusive system in the Turkish Tourism Sector and Strategic Responses of Accommodation Firms
RB Çızel, B Çızel, F Sarvan, B Özdemır
International Journal of Hospitality & Tourism Administration 14 (4), 305-340, 2013
342013
Antalya yöresi turist profili araştırması
A Aksu, B Özdemir, R Bato Çizel, E Tarcan İçigen, B Çizel, R Ehtiyar
Antalya: Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu …, 2008
312008
Satisfaction with all-inclusive tourism resorts: The effects of satisfaction with destination and destination loyalty
B Özdemir, B Çizel, R Bato Cizel
International Journal of Hospitality and Tourism Administration 13 (2), 2012
292012
Destination brand personality, self-Congruity theory and the intention to visit a destination
E Ajanovic, B Cizel
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 6 (1), 1-16, 2016
282016
Destination image perception patterns of tourist typologies
D Ceylan, B Cizel, H Karakaş
International Journal of Tourism Research 23 (3), 401-416, 2021
252021
Ortak yöntem yanlılığı üzerine sistematik bir yazın taraması
B ÇİZEL, O SELÇUK, E ATABAY
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (1), 7-18, 2020
242020
Türk turizminde günü kurtarmak değil marka yaratmak
Y Yılmaz, B Çizel
Türkiye Turizm Araştırma Enstitüsü 1, 2000
232000
Akıllı şehir araştırmalarının R programı ile bibliometrik analizi
E ATABAY, B ÇİZEL, E AJANOVIC
Eskişehir 20, 1130-1137, 2019
222019
Engellilerin turizm kısıtları ve turist olma niyeti ilişkisinde aracı değişkenler: Motivasyon gücü ve öğrenilmiş çaresizlik
B ÇİZEL, R ÇİZEL
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 25 (2), 176-189, 2014
202014
Prerequisites for effective and sustainable destination governance
B Cizel, E Ajanovic, K Cakar
Anatolia 27 (2), 155-166, 2016
172016
Kurumsallaşma ve rekabet gücü ilişkisi üzerine ampirik bir çalışma
N Türkoğlu, B Çizel
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 156-184, 2016
172016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20