Şebnem ingeç
Şebnem ingeç
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysing concept maps as an assessment tool in teaching physics and comparison with the achievement tests
ŞK İngeç
International journal of science education 31 (14), 1897-1915, 2009
1212009
To Compare the Effects of Computer Based Learning and the Laboratory Based Learning on Students' Achievement Regarding Electric Circuits.
B Bayrak, U Kanli, SK Ingec
Online Submission 6 (1), 2007
702007
Use of Concept Cartoons as an Assessment Tool in Physics Education.
SK Ingec
Online Submission 5 (11), 47-54, 2008
582008
Kavram haritalarının değerlendirme aracı olarak fizik eğitiminde kullanılması
ŞK İNGEÇ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (35), 195-206, 2008
502008
Search for high-mass Zγ resonances in proton–proton collisions at s= 8 and 13 TeV using jet substructure techniques
AM Sirunyan, A Tumasyan, W Adam, E Asilar, T Bergauer, J Brandstetter, ...
Physics Letters B 772, 363-387, 2017
442017
Grafik çizme ve anlama becerisinin saptanması
M TAŞAR, Ş İNĞEÇ, P ÜNLÜ YAVAŞ
362002
Öğretmen adaylarının momentum ve impuls kavramlarına ilişkin bilgi yapılarının kavram haritaları yöntemi ile araştırılması
P Ünlü, ŞK İngeç, MF Taşar
Eğitim ve Bilim 31 (139), 2006
192006
Sözel bölüm öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması
HŞ Kızılcık, BK Temiz, M Tan, ŞK İngeç
Eğitim ve Bilim 32 (146), 80-88, 2010
122010
Using concept maps as an assestment tool in physics education
S Ingec
112008
Crystal Structure of 1-Ethyl-3-methylbenzimidazole-2-thione
SK Ingeç, H SOYLU, H KÜÇÜKBAY, F Ercan, M AKKURT
Analytical sciences 15 (9), 927-928, 1999
101999
Fizik öğretiminde çizgi-roman tekniği ile geliştirilen bilim-kurgu hikâyelerinin yaratıcı düşünme becerilerine etkisi
A Orçan, ŞK İNGEÇ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (4), 628-643, 2016
92016
Turkish pre-service physics teachers preferred learning styles
SK INGEC
Educational Research and Reviews 10 (4), 403-415, 2015
92015
An application of the three stage-Purdue model in physics education in turkey
P Unlu
Journal of Applied Sciences 8 (22), 4137-4144, 2008
82008
Investigation of students attitudes towards e-learning in terms of different variablesA case study in a technical and vocational high school for girls
SK Ingec
Educational Research and Reviews 10 (1), 81-91, 2015
72015
SHELXL97. Program for the Refinement of Crystal Structures SHELXL97. Program for the Refinement of Crystal Structures, 1997
A MORI, K KUBO, T NISHIMURA, N KATO, H TAKESHITA, TH LU, ...
Chemistry letters 2000 (2), 180-181, 2000
72000
Ortaöğretim fizik dersi 9. Sınıf öğretim programının kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme-değerlendirme boyutlarına ilişkin öğretmen görüşleri
İ Ergin, ŞK İngeç, M Şafak
2nd International Conference On New Trends In Education And Their …, 2011
62011
SHELXS-97. Program for the Solution of Crystal Structures. SHELXS-97. Program for the Solution of Crystal Structures., 1997
SK INGEC, H SOYLU, H KUCUKBAY, F ERCAN, M AKKURT, E KENDI, ...
Bulletin of the Chemical Society of Japan 78 (3), 418-423, 2005
62005
Öğretmen adaylarının açık uçlu sorularla momentum ve impulsu nasıl tanımladıklarının belirlenmesi
P Güneş, Ş İngeç, M Taşar
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (3), 121-138, 2001
62001
Identification of misconception about uniform circular motion by the use of concept cartoons
ŞK İngeç, İ Yıldız, P Ünlü
VII. National Science and Mathematics Education Conference, 6-8, 2006
52006
The effect of science-fiction stories developed by comics technique on creative thinking skills in physics teaching
A Orcan, Ş İNĞEÇ
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20