Follow
Filiz Koçoğlu
Filiz Koçoğlu
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
COVID-19 pandemisi sürecinde anksiyete ile umutsuzluk düzeylerinin psikososyal ve demografik değişkenlere göre incelenmesi.
Y Erdoğdu, F Koçoğlu, C Sevim
Klinik Psikiyatri Dergisi 23, 2020
1222020
An investigation of the psychosocial and demographic determinants of anxiety and hopelessness during COVID-19 pandemic
Y Erdogdu, F Kocoglu, C Sevim
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020
532020
Yale-Brown Obsession Compulsion Scale-Turkish Self-Report Form: A study of reliability and validity
F KOÇOĞLU, B BAHTİYAR
Klinik Psikoloji Dergisi 5 (3), 229-243, 2021
22021
Obsesif kompulsif bozuklukta psikolojik yardım arama tutumlarıyla ilişkili faktörlerin incelenmesi
F Koçoğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
12017
Annenin Psikolojik Kontrol ve Özerklik Desteği Ebeveynlik Uygulamalarının Öncülleri Mükemmeliyetçilik ve Psikolojik Dayanıklılık Olabilir Mi?
Yeliz Kındap Tepe, Filiz Koçoğlu, Fatih Sağlam
X. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2023
2023
Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği-Türkçe Öz Bildirim Formu: Güvenirlik ve geçerlik çalışması
F Koçoğlu, B Bahtiyar
Klinik Psikoloji Dergisi 5 (3), 229-243, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6