ümit morsünbül
ümit morsünbül
aksaray.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bağlanma ve ilişkili değişkenler
Ü Morsünbül, F Çok
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 3 (3), 553-570, 2011
892011
Bağlanma ve ilişkili değişkenler
Ü Morsünbül, F Çok
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 3 (3), 553-570, 2011
892011
National and gender measurement invariance of the Utrecht-management of identity commitments scale (U-MICS) A 10-nation study with university students
E Crocetti, J Cieciuch, CH Gao, T Klimstra, CL Lin, PM Matos, ...
Assessment 22 (6), 753-768, 2015
672015
Brief report: The Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS): Gender and age measurement invariance and convergent validity of the Turkish version
U Morsunbul, E Crocetti, F Cok, W Meeus
Journal of Adolescence 37 (6), 799-805, 2014
532014
Attachment and risk taking: Are they interrelated
Ü Morsünbül
International Journal of Human and Social Sciences 4 (4), 234-238, 2009
502009
Ergenlikte kimlik statülerinin bağlanma stilleri, cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından incelenmesi
Ü Morsünbül
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim …, 2005
482005
İnternet bağımlılığının bağlanma stilleri, kişilik özellikleri, yalnızlık ve yaşam doyumu ile ilişkisi
Ü Morsünbül
International Journal of Human Sciences 11 (1), 357-372, 2014
462014
Identity statuses and psychosocial functioning in Turkish youth: A person-centered approach
U Morsunbul, E Crocetti, F Cok, W Meeus
Journal of Adolescence 47, 145-155, 2016
422016
Ergenlikte özerkliğin ve kimlik biçimlenmesinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi
ÜY MORSÜNBÜL, FTD ÇOK
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler …, 2011
422011
The effect of identity development, self-esteem, low self-control and gender on aggression in adolescence and emerging adulthood
Ü Morsünbül
Eurasian Journal of Educational Research, 2015
392015
Hızlı büyük beşli kişilik testi Türkçe versiyonu geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Ü Morsünbül
Düşünen Adam-Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 27 (4), 316-322, 2014
332014
Özerklik ve ruh sağlığına etkisi
Ü Morsünbül
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 4 (2), 260-278, 2012
33*2012
Özerklik ve ruh sağlığına etkisi
Ü Morsünbül
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 4 (2), 260-278, 2012
33*2012
Ergenlik döneminde kimlik ve bağlanma ilişkileri: kimlik statüleri ve bağlanma stilleri üzerinden bir inceleme
Ü Morsünbül, B Tümen
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 15 (1), 25-31, 2008
302008
Kimlik gelişiminde yeni bir boyut: Seçeneklerin saplantılı araştırılması
Ü Morsünbül, ÇOK Figen
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 (40), 2013
272013
The association of internet addiction with attachment styles, personality traits, loneliness and life satisfaction
Ü Morsünbül
Journal of Human Sciences 11 (1), 357-372, 2014
262014
Internet addiction in adolescence period: its relations with identity style and ruminative exploration
Ü Morsünbül
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı, 2014
222014
The validity and reliability study of the Turkish version of quick big five personality test
U Morsunbul
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 27 (4), 316, 2014
212014
Benlik kurgularının ergenlerin yaşam doyumu ve depresyon düzeylerine olan etkisi
Ü Morsünbül
202013
Bal, Süt ve Yumurta filmlerinin Erikson’un psikososyal gelişim kuramı açısından analizi
Ü Morsünbül
Elementary Education Online 14 (1), 2015
172015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20