Ayşe Atılgan Sarıdoğan
Ayşe Atılgan Sarıdoğan
ÇOMÜ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Verified email at comu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Küresel finansal krizin Türkiye’de bankacılık sektörü mali yapısına etkileri
O Artar Kibritçi, A Atılgan Sarıdoğan
The Journal of Marmara Social Research, 1-17, 2012
36*2012
LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜ ODAKLI STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ
A Atılgan SARIDOĞAN
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi 2 (2), 69-95, 2013
8*2013
Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: EİS Eczacıbaşı İlaç AŞ Örneği
YE ÇALIŞ, AA SARIDOĞAN, N KÜÇÜKGERGERLİ
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2021
2021
COVID-19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’DE İLAÇ SANAYİ MALİ YAPISINA ETKİLERİNİN ANALİZİ: ECZACIBAŞI İLAÇ AŞ ÖRNEĞİ
YE ÇALIŞ, AA SARIDOĞAN, N KÜÇÜKGERGERLİ
VI. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE ISAF 2021, 59, 2021
2021
Muhasebe ve Denetim Standartlarında Gelişmenin Şeffaflık Üzerine Etkisi
A ATILGAN SARIDOĞAN
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi, 215-220, 2020
2020
Straetjik Maliyet Yönetimi ve İşletmelerin Rekabet Gücüne Etkisi
A ATILGAN SARIDOĞAN
Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları Kapsamında Muhasebe ve Denetim, 59-87, 2020
2020
ENDÜSTRİ 4.0’IN STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNE ETKİLERİ
A ATILGAN SARIDOĞAN
DİJİTAL GELECEKTE MESLEKLERİN VE SEKTÖRLERİN DÖNÜŞÜMÜ, 383-405, 2020
2020
KÜRESEL SALGIN SONRASI MUHASEBEDE DİJİTALLEŞME
A ATILGAN SARIDOĞAN
PANDEMI SONRASI YENI DÜNYA DÜZENINDE TEKNOLOJI YÖNETIMI ve INSANI …, 2020
2020
UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardının Sigorta Sektörüne Etkileri
A Atılgan Sarıdoğan
ibaness plovdiv proceedings draft 7, 400, 2019
2019
Dünyada Muhasebe Ve Denetim Standartlarının Güçlendirilmesinin Üst Düzey Yönetime Yönelik Güven Üzerindeki Etkileri İçin Bir Analiz
A Atılgan Sarıdoğan, E Demir
Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal 25, 1-6, 2019
2019
Ülkelerin Küresel Rekabet Gücünün Muhasebe Ve Denetim Standartları Gelişimi Üzerindeki Etkileri İçin Bir Analiz
İ Cem Ay, A Atılgan Sarıdoğan
Eurasian Business & Economics Journal 19, 1-9, 2019
2019
Fonksiyonel Para Biriminin Uluslararası Muhasebe Standartlarında Gelişimi
A ATILGAN SARIDOĞAN
Eurasian Business & Economics Journal 17, 113-119, 2019
2019
AN ANALYSE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STRENGTH OF AUDITING-ACCOUNTING STANDARDS AND CORPORATE GOVERNANCE
A ATILGAN SARIDOĞAN
Eurasian Business & Economics Journal, 104-112, 2019
2019
İşletmelerde Fonksiyonel Para Biriminin Seçimi ve Mali Performansın Ölçülmesindeki Rolü
A ATILGAN SARIDOĞAN
Nobel Yayın 1, 250, 2019
2019
Muhasebe ve Denetim Standartlarindaki Güçlenmenin Yenilikçi İşletmelerin Büyümelerine Etkisi
İ Elagöz, A ATILGAN SARIDOĞAN
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 678-687, 2019
2019
Davranışsal Muhasebe Yaklaşımının Gelişimi ve İşletmelerin Rekabet Gücüne Etkisi
A Atılgan Sarıdoğan
X. IBANESS Congress Series – Ohrid / Macedonia, 2018
2018
TFRS 9 Kapsamında Riskten Korunma Muhasebesi İçin Gerekli Kıstasların İncelenmesi
A Atılgan Sarıdoğan
IX. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey, IX. IBANESS Congress Series …, 2018
2018
İşletmelerde Mali Tabloların Fonksiyonel Para Birimine Dönüştürülmesi Ve Raporlama Para Birimine Çevrimi
A Atılgan Sarıdoğan
15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Bildiriler Kitabı, 2016
2016
Fonksiyonel Para Birimi Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Lojistik Regresyon Analizi
A ATILGAN SARIDOĞAN
Avrasya Ekonometri İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi 1 (1), 2016
2016
Uluslararası Yatırımcılar Derneği’ne (YASED) Üye İşletmeler İçin Fonksiyonel Para Birimi Kullanım Eğilimi Araştırması
A ATILGAN SARIDOĞAN
Avrasya Ekonometri İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi 1 (1), 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20