Follow
Özgür Ediz
Özgür Ediz
Professor
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Mimari tasarımda fraktal kurguya dayalı üretken bir yaklaşım
Ö Ediz, G ÇAĞDAŞ
İTÜDERGİSİ/a 4 (1), 2010
522010
The Süleymaniye Mosque: a computational fractal analysis of visual complexity and layering in Sinan's masterwork
Ö Ediz, MJ Ostwald
arq: Architectural Research Quarterly 16 (2), 171-182, 2012
242012
Fractal based generative design for harmony between old and new
G ÇAGDAŞ, BAG GÖZÜBÜYÜK, Ö Ediz
Generative Art, 150-159, 2005
192005
Measuring form, ornament and materiality in Sinan’s Kılıç Ali Paşa Mosque: an analysis using fractal dimensions
MJ Ostwald, Ö Ediz
Nexus Network Journal 17, 5-22, 2015
182015
Measuring visual complexity of Sedad Eldem’s SSK complex and its historical context: a comparative analysis using fractal dimensions
ML Lionar, Ö Ediz
Nexus Network Journal 22 (3), 701-715, 2020
152020
Fractal based design model for different architectural languages
G Gözübüyük, G Çağdaş, Ö Ediz
152006
Değişen müze ve müzecilikte sergilemenin teknoloji boyutunun incelenmesi: Bursa panorama müzesi örneği
AB Zülfikar, Ö Ediz
Lycus Dergisi, 67-100, 2020
142020
A computational architectural design model based on fractals
Ö Ediz, G Çağdaş
Open house international 32 (2), 36-45, 2007
142007
A computational architectural design approach based on fractals at early design phases
Ö Ediz, G Çağdaş
ECPPM: eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction …, 2004
132004
Mimari tasarımda fraktal kurguya dayalı form üretimi
G Çağdaş, G Gözübüyük, Ö Ediz
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006
82006
Bursa çarşı makroformundaki saçılmanın fraktal boyut ile belirlenmesi
Ö Ediz, N Gürsakal
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 2010
72010
Mudanya İskele Meydanı Kentsel Tasarım Projesi Raporu
N Dostoğlu, Ö Ediz, T Vural, M Özyaba
62001
Galata” as an architectural design studio experience. Turkey
Ö Ediz, N Akıncıtürk, Y Çağlı, Y Erbil, M Gür, H Çetinkaya
14th International Planning History Society Conference, July, 12-15, 2010
52010
Bursa-Mudanya demiryolu hattı işletme binası için yeniden kullanım önerisi: Mudanya’da sosyal ve kültürel merkez
T Vural, N Dostoğlu, Ö Ediz
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 11 (2), 2006
52006
Kaos, Frakteller ve Mimari Tasarım
Ö Ediz, G Çağdaş
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006
52006
“Improvising” Architecture: A Fractal Based Approach
Ö Ediz
Computation: the new realm of architectural design: 27th eCAADe Conference …, 2009
42009
A Generative Approach in Architectural Design Based on Fractals
Ö Ediz
PhD Thesis, Institute of Science and Technology, Architectural Design …, 2003
42003
Osmanlı mimarlığının son dönemi (Tanzimat Dönemi) ve Cumhuriyet Dönemi mimarlığında (1920-1950) yabancı mimarların çalışmaları üzerine bir araştırma
Ö Ediz
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
31995
Measuring architecture and urban fabric: The case of the İMÇ and the SSK Complexes
M Lionar, Ö Ediz
Journal of Computational Design 2 (1), 335-354, 2021
22021
The influence of traditional Indian architecture in Balkrishna Doshi’s IIM Complex at Bangalore: A comparative analysis using fractal dimensions and lacunarity
ML Lionar, ÖM Ediz
A| Z ITU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE 18 (1), 235-252, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20