Takip et
Birsen Bağçeci
Birsen Bağçeci
Eğitim Programları ve Öğretim ABD, Profesör, Gaziantep Üniversitesi
gantep.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi/An analysis of metacognitive awareness levels and academic …
B Bağçeci, B Döş, R Sarıca
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 551-566, 2011
2372011
Ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretimine ilişkin öğrenci tutumları (Gaziantep ili örneği)
B Bağçeci
XIII. Ulusal eğitim bilimleri kurultayı 6 (9), 2004
912004
The Effects of Social Constructivist Approach on the Learners’ Problem Solving and Metacognitive Levels
BBBC Erdal Bay
Journal of Social Sciences 8 (3), 343-349, 2012
852012
Learners’ Attitudes Towards Online Language Learning; And Corresponding Success Rates
B Cinkara,E. & Bağçeci
The Turkish Online Journal of Distance Education 14 (2), 118-130, 2013
762013
The Investigation of the Effects of Authentic Assessment Approach on Prospective Teachers' Problem-Solving Skills.
I Kinay, B Bagceci
International Education Studies 9 (8), 51-59, 2016
682016
Öğretim elemanlarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Ö Şimşek, S Demir, B Bağçeci, İ Kinay
Ege Eğitim Dergisi 14 (1), 1-23, 2013
622013
Öğretmenlerin problem çözme becerilerinin bazi değişkenlere göre incelenmesi
B Bağçeci, İ Kinay
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (44), 335-347, 2013
582013
Öğretmenlerin mesleki imajlarına ilişkin görüşleri ve mesleki imaja etki eden faktörler
S Ünsal, B Bağçeci
Journal of Human Sciences 13 (3), 3905-3926, 2016
502016
Ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretimine ilişkin öğrenci görüşleri
B Bağçeci, M Yaşar
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 9-16, 2007
502007
Teachers' Opinions Regarding the Usage of Action Research in Professional Development.
C Yigit, B Bagceci
Journal of Education and Training Studies 5 (2), 243-252, 2017
492017
Lise öğrencilerinin ‘‘üniversite’’kavramına ilişkin metaforik algıların incelemesi
F Korkmaz, B Bağçeci
Bartın University Journal of Faculty of Education 2 (1), 187-204, 2013
482013
Development of Creative Thinking Skills of Students Through Journal Writing.
M Senel, B Bagçeci
International Journal of Progressive Education 15 (5), 216-237, 2019
472019
Öğretmenlerin Mesleki İmaj Ölçeği Occupational Image Scale of Teachers
B Bağçeci, B Çetin, S Ünsal
Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (1), 34-48, 2013
452013
Pedagojik formasyon ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması
B Bağçeci, İ Yıldırım, K Kara, D Keskinpalta
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 307-324, 2015
422015
Öğrencilerin İngilizce Öz Yeterlik İnançlarının Algılanan Özerklik Desteği Açısından İncelenmesi/Investigation of Students' Self Efficacy Beliefs in Terms of Perceived Autonomy …
S Kanadlı, B Bağçeci
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (30), 98-112, 2015
292015
Teachers' Views of the Implementation of STEM Approach in Secondary Schools and the Effects on Students.
C Tunc, B Bagceci
Pedagogical Research 6 (1), 2021
252021
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN (ÖTMTDYTÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
B Çetin, B BAĞÇECİ, İ KİNAY, Ö ŞİMŞEK
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (2), 2013
212013
An Investigation into the Relationship between Burnout and Coping Strategies among Teachers in Turkey
B Bağçeci, Z Hamamcı
International Journal of Humanities and Social Science 2 (12), 67-72, 2012
192012
An Analysis of the Candidate Teachers’ Beliefs Related to Knowledge, Learning and Teaching
E Bay, ÖF Vural, S Demir, B Bağceci
International Education Studies 8 (6), 75-81, 2015
172015
Öğretmenlerin kişiler arası motivasyon stilleri: Öğrenme İklimi Ölçeği’nin Türkçe versiyonu
S Kanadlı, B Bağçeci
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (1), 2016
162016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20