Ertuğ Can
Ertuğ Can
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
klu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları
E Can
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) 6 (2), 11-53, 2020
87*2020
Türkiye’de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar (Problems Encountered ın Second Foreign Language Teaching ın Turkey)
E Can, C Işık Can
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 43-63, 2014
55*2014
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Eğitimlerini Değerlendirmeleri
E Can
XIII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı-Tam Metin Bildiri 1 (1), 1-15, 2004
352004
Öğretmenlerin meslekî gelişimleri: Engeller ve öneriler
CAN Ertuğ
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 7 (4), 1618-1650, 2019
332019
Öğrencilerin Sınıf İçi Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Başarısına Etkisi
E CAN, O BAKSİ
Asya Öğretim Dergisi 2 (1 (ÖZEL)), 86-101, 2014
23*2014
İlköğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi
E Can
9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, 2010
222010
Öğrenci Görüslerine Göre İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi İlkelerine Uyma Düzeyleri
Y Gündüz, E Can
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 19 (3), 419-446, 2013
202013
Öğretmenlerin Eğitim Sistemi ve Uygulamalarına İlişkin Güncel Sorunları Algılama Düzeylerinin İncelenmesi
Y Gündüz, E Can
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (4), 745-774, 2011
20*2011
İlkokullarda çalışan öğretmenlerin, maarif müfettişleri ve okul müdürlerinin yapmış olduğu rehberlik çalışmalarından yararlanma düzeylerinin incelenmesi
E Can, Y Gündüz
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 22 (1), 1-28, 2016
172016
Açık ve Uzaktan Eğitimde Akreditasyon Yeterlilik Düzeyinin İncelenmesi
E Can
Doktora Tezi, 2012
152012
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Okul Yönetimine Katılımlarının İncelenmesi
E Can, G Serençelik
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 525-542, 2017
142017
Uzaktan eğitimde kalite ve akreditasyon
A Bakioğlu, E Can
Ankara: Vize Yayıncılık, 2014
142014
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
E Can, B Arslan
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 10 (18), 199-224, 2018
13*2018
Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Öğrencilerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
E CAN, Z Kara
Trakya University Journal of Social Science 19 (2), 2017
12*2017
Open and distance education accreditation standards scale: Validity and reliability studies.
E Can
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 1 (14), 2016
122016
Öğrenci Görüşlerine Göre Merkezî Sınavların Etkilerinin Belirlenmesi
E Can
The Journal of Academic Social Science 5 (58), 108-122, 2017
112017
Qualitative Obstacles in Turkish Education System and Suggestions
E Can
Anthropologist 20 (1,2), 289-296, 2015
112015
Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Yönetimini Değerlendirmeleri
E Can
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2005
112005
Türk Eğitim sisteminde nitelik: engeller ve öneriler
E Can
I. Eurasian Educational Research Congress, 2014
102014
School Happiness: A Scale Development and Implementation Study
S SEZER, CAN Ertug
Eurasian Journal of Educational Research 19 (79), 167-190, 2019
92019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20