Follow
İlhami Tekin cinemre
İlhami Tekin cinemre
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Moses Khorenatsi ve Ermenilerin Milletleşme Sürecinde Mitolojik Derinlik
İT Cinemre
Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı 1 (60), 212-222, 2014
72014
Geç Antik Çağ’da Savaş ve Barış: II. Constantıus vs II. Shapur
İT Cinemre
Tarih Okulu Dergisi, 2016
42016
The Rise of Armenian Historiography in the Late Antiquity: Mythology and History/Geç Antik Çağda Ermeni Tarihçiliğinin Yükselişi: Mitoloji ve Tarih
İT Cinemre
Journal of History Culture and Art Research 8 (2), 1-12, 2019
22019
GEÇ ANTİK ÇAĞ’DA ERMENİ KİLİSESİ’NİN KURUMSALLAŞMASI
İT Cinemre
Asia Minor Studies 7 (1), 95-105, 2019
12019
Orta Çağda Armenia “Coğrafyası” nın şekillenmesinde Trabzon'un entelektüel etkisi var mıdır?
İT Cinemre
Avrasya Üniversitesi Yayınları, 2020
2020
Eskiçağ Ermeni tarihinin ana hatları
İT Cinemre, T Kaçar
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2019
2019
Alliance with Hell: Romans vs Armenians and Arabs
İT Cinemre
ARAMAZD: Armenian Journal of Near Eastern Studies 13 (2), 136-147, 2019
2019
Geç Antik Çağda Romalılar ve Sâsânîler arasında Armenia (224-451)
İT Cinemre
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
2018
TAX SYSTEM AND ACCOUNTING IN ANCIENT ROMAN WORLD
İT Cinemre
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9