Gülay Karşıcı
Gülay Karşıcı
T.C. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Müzik beğenisinde kültürel etkenler: Bir fmrı çalışması
G Karşıcı
DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2007
8*2007
Müzik Beğenisinde Kültürel Etkenler: Bir fMRI Çalışması
G Karşıcı
https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitaplari&tip=kitap&yazar=G …, 2014
6*2014
Müzisyen beyni: Profesyonel kadın müzisyenlerle müzik eğitimi almamış kadınların müziği algılayışındaki farklar: Bir FMRI çalışması
FP Kebapçılar, G Karşıcı, Ö Feridun, T Köse, C Çallı, G Yener, F Kutluk
Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve …, 2009
52009
Sivas Beydili Köyü inanç sistemi içinde kadın
D Ulusoy Yılmaz, G Karşıcı, A Selçuk
İnsanbilim Dergisi 2 (2), 22-43, 2013
32013
Müzik Türlerine İdeolojik Yaklaşim: 1970-1990 Yillari Arasindaki Trt Sansürü
G Karşıcı
folklor/edebiyat 16 (61), 169-178, 2010
32010
Müzik Beğenisinde Kültürel Etkenler
G Karşıcı, K Fırat
Akdeniz Sanat Dergisi 1 (1), 2007
3*2007
Club Kültürü ve İzmir Club Scene
G KARŞICI
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (24), 121-128, 2008
1*2008
BATI KLASİK MÜZİK ETKİNLİKLERİNDE GÖRGÜ KURALLARI: ALKIŞLAMA KURALI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
G Karşıcı
The Journal of Academic Social Sciences 7 (94), 41-67, 2019
2019
Klasik Müzik Eğitimli Müzisyenlerin Koma Sesleriyle Çoksesli Düzenlenen Türk Müziği Eserleri Algılaması
G Karşıcı, N Pala
İdil Sanat ve Dil Dergisi 8 (58), 763-771, 2019
2019
Türkiye'de Beğenilen ve Tercih Edilen Müzik Türleri
G Karşıcı
3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel …, 2018
2018
Sivas Beydili Köyü Düğün Geleneği
D Yılmaz Ulusoy, G Karşıcı
The Journal of Alevi Studies, 119-146, 2017
2017
Sivas Alibaba Mahallesi Alevilerinin Müzik Pratikleri
T Ergül, G Karşıcı
CÜ GSF 3. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 1066-1077, 2016
2016
Kültürel Kimlik Bağlamında Sivas Beydili Köyü Dini Ritüelinde Müzik
D Ulusoy Yılmaz, G Karşıcı
V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu. “Şehir ve Müzik”, 2014
2014
TÜRK MAKAM MÜZİĞİ İÇİN MAX/MSP TABANLI MİKROTONAL MIDI ARAYÜZ TASARIMI
S ÇELİK, A EDEN, G KARŞICI, OL ÖNER
The Journal of Academic Social Science 2 (2), 463-472, 2014
2014
Mikrotonal Perdelerin MIDI ile Seslendirilmesi: Bir Max/MSP Çalışması
S Çelik, A Eden, G Karşıcı
Audio Technologies For Music and Media International Conference, 59-64, 2013
2013
Kültürel Kimlik Bağlamında Sivas’taki Türkü Barlar
T Erol, G Karşıcı
III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu. “Müziği Algılamak, 2012
2012
Müzikte Önyargı: Kontrol Grubuyla Yapılan Çalışma
O Şenel, G Karşıcı, F Kutluk
İTÜ Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi 1 (2), 293-300, 2011
2011
Dış Görünüş ve Müzik Beğenisi Arasındaki İlişkinin İnsanlarda Oluşturduğu Önyargı: Ön Çalışma
G Karşıcı, Ö Doğan
İTÜ Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi 1 (2), 203-208, 2011
2011
MÜZİK BEĞENİSİNDE KÜLTÜREL ETKENLER: BİR fMRI ÇALIŞMASI
FK KUTLUK, AC Gülay-GEDİK
38. ICANAS 10, 519, 2007
2007
MÜZİK TÜRLERİNE İDEOLOJİK YAKLAŞIM: 1970-1990 YILLARI ARASINDAKİ TRT SANSÜRÜ
G Karşıcı
folklor/edebiyat, 169-178, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20