Takip et
Bahri Ata
Bahri Ata
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal bilgiler öğretim programı.
B Ata
Pegem A Yayıncılık, 2006
3432006
Müzelerle ve tarihi mekanlarla tarih öğretimi: tarih öğretmenlerininmüze eğitimineilişkin görüşleri
B Ata
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
2592002
Okul dışı tarih öğretimi
M Safran, B Ata
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 1998
1521998
Tarih derslerinde dokümanlarla öğretim yaklaşımı
B Ata
Türk Yurdu 22 (175), 2002
1182002
Barışçı tarih öğretimi üzerine çalışmalar Türkiye de tarih ders kitaplarında yunanlılara ilişkin kullanılan dil ve yunanlılara ilişkin öğrenci görüşleri
M Safran, B Ata
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, 1996
911996
Tarih öğretiminde bir araç olarak tarihî romanlar
B Ata
Türk Yurdu, 2000
852000
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgilerin doğasıyla ilgili görüşleri
S Kaymakçı, B Ata
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 3 (1), 35-64, 2012
712012
Eğitimin temel kavramları
M Kale
PEGEM Akademi, 2017
65*2017
1924 Türk Basını Işığında Amerikalı Eğitimci John Deweynin Türkiye Seyahati
B Ata
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (3), 2001
632001
The influence of an American educator John Dewey on the Turkish Educational system
B Ata
The Turkish Yearbook of International Relations, 119-130, 2000
632000
İNGİLTEREâ DE PİAGET VE BRUNERâ İN GÖRÜŞLERİNİN İLKÖĞRETİMDE TARİH ÖĞRETİMİNE YANSIMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
B Ata
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (6), 47-55, 1999
621999
John Dewey ve Türkiye de ilköğretimde tarih öğretimi 1923 1930
B Ata
551998
Tarih öğretimine bilimsel problem çözme yönteminin uygulanmasına yönelik bir model
B Ata
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
551997
Sosyal Bilgiler Ünitesi Kavramı Üzerine Bazı Düşünceler.
B Ata
Pegem, 2009
532009
Günümüzde eğitim
J Dewey, B Ata, T Öztürk, J Ratner
Pegem Akademi, 2010
492010
Öğrencilerin tarih metinlerinden anlam çıkarmalarına yönelik araştırmalara bir bakış
B ATA, M SAFRAN
Gündüz Yay., 2003
492003
Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde müzeler
B ATA
Pegem Akademi, 2015
432015
Selim Sabit Efendi’nin Okul Tarihi Inşasi
B Ata
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2), 377-392, 2009
432009
Yeni Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının İlköğretim 2005 Sosyal Bilgiler Dersi 6 7 Sınıflar Öğretim Programı Açısından Değerlendirilmesi
B ATA
402007
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu ve tarih öğretimi
B Ata
Türk Kültürü, 2000
402000
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20