Bahri Ata
Bahri Ata
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
C Öztürk, D Dilek
Pegem A yayıncılık, 2005
1662005
Sosyal bilgiler öğretim programı
B Ata
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, 71-83, 2006
1652006
Müzelerle ve tarihi mekanlarla tarih öğretimi: Tarih öğretmenlerinin “müze eğitimine” ilişkin görüşleri
B Ata
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara, 2002
1232002
Okul dışı tarih öğretimi
M Safran, B Ata
GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 87-94, 1998
891998
Okul ve toplum
J Dewey, HA Başman
Pegem-A Yayıncılık, 2008
802008
Barışçı tarih öğretimi üzerine çalışmalar; Türkiye” de tarih ders kitaplarında Yunanlılara ilişkin kullanılan dil ve Yunanlılara ilişkin öğrenci görüşleri»
M Safran, B Ata
GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (11-26), 1996
601996
Tarih derslerinde “dokümanlarla öğretim” yaklaşımı
B Ata
Türk Yurdu 175, 80-86, 2002
552002
Tarih öğretiminde bir araç olarak tarihî romanlar
B Ata
Türk Yurdu 20 (153-154), 2000
502000
The influence of an American educator (John Dewey) on the Turkish educational system
B Ata
382000
İngiltere'de Piaget ve Bruner'in görüşlerinin ilköğretimde tarih öğretimine yansıması üzerine bir araştırma
B Ata
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1999
301999
John Dewey ve Türkiye’de ilköğretimde tarih öğretimi (1923–1930)
B Ata
Kocaeli Ünüversitesi ve Atatürk Ararştırma Merkezi’nin Birlikte …, 1998
271998
Türk basını ışığında Amerikalı eğitimci John Dewey’nin Türkiye seyahati
B Ata
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (3), 193-207, 1924
271924
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgilerin doğasıyla ilgili görüşleri
S Kaymakçı, B Ata
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 3 (1), 35-64, 2012
262012
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
A Tanrıöğen
Lisans Yay., İstan, 2006
262006
Yeni Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının ilköğretim 2005 sosyal bilgiler dersi (6, 7. sınıflar) öğretim programı açısından değerlendirilmesi
B Ata
I. Uluslararası Bilim Çalıştayı (Prof. Dr. Suzan ERBAŞ Anısına), 08-09, 2007
252007
Tarih öğretimine bilimsel problem çözme yönteminin uygulanmasına yönelik bir model
B Ata
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 1997
241997
Sosyal Bi̇lgi̇ler Dersi̇nde Proje Fuarinin Kullanilmasina İli̇şki̇n Öğrenci̇ Görüşleri̇
O Karadeniz, ATA Bahri
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 375-410, 2013
232013
Çanakkale savaşlarını nasıl öğreteceğiz
B Ata
Türk Yurdu 164 (23-29), 2001
232001
Sosyal bilgiler ünitesi kavramı üzerine bazı düşünceler
B Ata
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-1. R. Turan, AM Sünbül ve H …, 2009
222009
Tarih öğretimi hakkında
İ Sungu
Aktaran: B. ATA, Millî Eğitim, S, 153-154, 2002
212002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20