Follow
Bahri Ata
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal bilgiler öğretim programı.
B Ata
Pegem A Yayıncılık, 2006
3352006
Müzelerle ve tarihi mekanlarla tarih öğretimi: tarih öğretmenlerininmüze eğitimineilişkin görüşleri
B Ata
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
2552002
Okul dışı tarih öğretimi
M Safran, B Ata
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 1998
1471998
Tarih derslerinde dokümanlarla öğretim yaklaşımı
B Ata
Türk Yurdu 22 (175), 2002
1142002
Barışçı tarih öğretimi üzerine çalışmalar Türkiye de tarih ders kitaplarında yunanlılara ilişkin kullanılan dil ve yunanlılara ilişkin öğrenci görüşleri
M Safran, B Ata
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, 1996
881996
Tarih öğretiminde bir araç olarak tarihî romanlar
B Ata
Türk Yurdu, 2000
842000
Eğitimin temel kavramları
M Kale
PEGEM Akademi, 2017
71*2017
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgilerin doğasıyla ilgili görüşleri
S Kaymakçı, B Ata
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 3 (1), 35-64, 2012
702012
İngiltere de Piaget ve Bruner in görüşlerinin ilköğretimde tarih öğretimine yansıması üzerine bir araştırma
B Ata
PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 1999
641999
1924 Türk Basını Işığında Amerikalı Eğitimci John Deweynin Türkiye Seyahati
B Ata
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (3), 2001
612001
The influence of an American educator John Dewey on the Turkish Educational system
B Ata
The Turkish Yearbook of International Relations, 119-130, 2000
612000
Günümüzde eğitim
J Dewey, B Ata, T Öztürk, J Ratner
Pegem Akademi, 2010
522010
John Dewey ve Türkiye de ilköğretimde tarih öğretimi 1923 1930
B Ata
521998
Tarih öğretimine bilimsel problem çözme yönteminin uygulanmasına yönelik bir model
B Ata
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
511997
Öğrencilerin tarih metinlerinden anlam çıkarmalarına yönelik araştırmalara bir bakış
B ATA, M SAFRAN
Gündüz Yay., 2003
472003
Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde müzeler
B ATA
Pegem Akademi, 2015
442015
Sosyal Bilgiler Ünitesi Kavramı Üzerine Bazı Düşünceler.
B Ata
Pegem, 2009
432009
Yeni Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının İlköğretim 2005 Sosyal Bilgiler Dersi 6 7 Sınıflar Öğretim Programı Açısından Değerlendirilmesi
B ATA
422007
SELİM SABİT EFENDİ'NİN OKUL TARİHİ İNŞASI.
B Ata
Journal of Turkish Educational Sciences 7 (2), 2009
412009
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu ve tarih öğretimi
B Ata
Türk Kültürü, 2000
412000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20