Follow
Bahri Ata
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal bilgiler öğretim programı
B Ata
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi, 71-83, 2006
2582006
Müzelerle ve tarihi mekanlarla tarih öğretimi: Tarih öğretmenlerinin “müze eğitimine” ilişkin görüşleri
B Ata
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara, 2002
1782002
Okul dışı tarih öğretimi
M Safran, B Ata
GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 87-94, 1998
1221998
Tarih derslerinde “dokümanlarla öğretim” yaklaşımı
B Ata
Türk Yurdu 175, 80-86, 2002
942002
Barışçı tarih öğretimi üzerine çalışmalar Türkiye de tarih ders kitaplarında yunanlılara ilişkin kullanılan dil ve yunanlılara ilişkin öğrenci görüşleri
M Safran, B Ata
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, 1996
751996
Tarih öğretiminde bir araç olarak; tarihi romanlar
B Ata
Türk Yurdu 20 (153-154), 2000
722000
İngiltere'de Piaget ve Bruner'in görüşlerinin ilköğretimde tarih öğretimine yansıması üzerine bir araştırma
B Ata
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1999
531999
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgilerin doğasıyla ilgili görüşleri
S Kaymakçı, B Ata
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 3 (1), 35-64, 2012
522012
The influence of an American educator John Dewey on the Turkish Educational system
ATA Bahri
The Turkish Yearbook of International Relations, 119-130, 2000
492000
John Dewey ve Türkiye’de ilköğretimde tarih öğretimi (1923-1930)
B Ata
Kocaeli Ünüversitesi ve Atatürk Ararştırma Merkezi’nin Birlikte …, 1998
461998
Tarih öğretimine bilimsel problem çözme yönteminin uygulanmasına yönelik bir model
B Ata
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 1997
451997
Türk basını ışığında Amerikalı eğitimci John Dewey’nin Türkiye seyahati
B Ata
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (3), 193-207, 1924
431924
Eğitimin temel kavramları
M Kale
PEGEM Akademi, 2017
382017
Günümüzde eğitim
J Dewey, B Ata, T Öztürk, J Ratner
Pegem Akademi, 2010
362010
Sosyal bilgiler ünitesi kavramı üzerine bazı düşünceler
B Ata
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-1. Ankara: Pegem Akademi, 2009
352009
Yeni sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının ilköğretim 2005 sosyal bilgiler dersi (6, 7. sınıflar) öğretim programı açısından değerlendirilmesi
B Ata
I. Uluslararası Bilim Çalıştayı (Prof. Dr. Suzan ERBAŞ Anısına) 8 (09), 2007
342007
Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde müzeler
B Ata
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi, 171-188, 2015
312015
Öğrencilerin tarih metinlerinden anlam çıkarmalarına yönelik araştırmalara bir bakış
M Safran, B Ata
Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu sosyal bilgiler, 339-355, 2003
302003
Atatürk, tarih öğretimi ve müzeler
B Ata
Türk Yurdu 160, 85-90, 2000
302000
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE FUARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
O Karadeniz, ATA Bahri
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 375-410, 2013
292013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20