Follow
Emre Çevik
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir maliye politikası aracı olarak borçlanma ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği (1990–2009)
H Çiçek, S Gözegir, E Çevik
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11 (1), 141-156, 2010
1212010
BİTCOİN İLE FİNANSAL GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ÖF Güleç
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2 …, 2018
1082018
Investor sentiments and stock markets during the COVID-19 pandemic
E Cevik, B Kirci Altinkeski, EI Cevik, S Dibooglu
Financial Innovation 8 (1), 69, 2022
582022
Precious metals as safe-haven for clean energy stock investment: Evidence from nonparametric Granger causality in distribution test
S Erdoğan, A Gedikli, Eİ Çevik, F Erdoğan, E Çevik
Resources Policy 79, 102945, 2022
292022
Testing causal relation among central and eastern European equity markets: evidence from asymmetric causality test
EI Cevik, T Korkmaz, E Cevik
Economic research-Ekonomska istraživanja 30 (1), 381-393, 2017
272017
J-curve in Turkish bilateral trade: A nonlinear approach
A Ari, R Cergibozan, E Cevik
The International Trade Journal 33 (1), 31-53, 2019
242019
İşletme Ve Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesinde Bölgesel Farklılık Etkisi (Regional Differences Effect About Determine …
M Canbaz, B Çankır, E Çevik
Available at SSRN 3061202, 2013
232013
Wagner Kanunu’nun TürkiyeEkonomisi için Sınanması: ÇeşitliZaman Serisi Bulguları
R Cergibozan, E Cevik, C Demir
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 75-89, 2017
192017
Dynamic relationship between international tourism, economic growth and environmental pollution in the OECD countries: evidence from panel VAR model
A Gedikli, S Erdoğan, EI Çevik, E Çevik, RA Castanho, G Couto
Economic research-Ekonomska istraživanja 35 (1), 5907-5923, 2022
122022
COVID-19 pandemisinin petrol ve altın fiyatları üzerine etkisi: parametrik olmayan eştümleşme sıra testi
E ÇEVİK, EC YALÇIN, SÖ YAZGAN
Gaziantep University Journal of Social Sciences 19 (COVID-19 Special Issue …, 2020
122020
Bölgesel Bazlı Konut Fiyat Endeksi İle Ekonomik Güven Endeksi Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği
EC YALÇIN, M TIRAŞOĞLU, E ÇEVİK
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 12 (2), 123-137, 2017
122017
ve Bahadır, N.(2018)
ÖF Güleç, E Çevik
Bitcoin ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi …, 0
8
BİTCOİN İLE ÖNEMLİ DÖVİZ KURLARI ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
E Çevik, H Çalışkan, Eİ Çevik
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 108-130, 2021
62021
BİST Endeksleri ile Kurumsal Yönetim Endeksi Arasındaki Volatilite İlişkisinin İncelenmesi
ÖFG Raif CERGİBOZAN, Emre ÇEVİK
İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research -Türk) 10 (1), 17-44, 2018
6*2018
Connectedness and risk spillovers between crude oil and clean energy stock markets
E Cevik, EI Cevik, S Dibooglu, R Cergibozan, MF Bugan, MA Destek
Energy & Environment, 0958305X231167468, 2023
52023
As a Tooll of Public Financial Polities, Connection with Public Debt and Economic Growth: Turkey Example (1990–2009)
H Çiçek, S Gözegir, E Çevik
Cumhuriyet Universitesi İİB Dergisi 11 (1), 141-156, 2010
52010
FED’İN FAİZ ORANI POLİTİKASI VE TCMB’NİN POLİTİKA FAİZİNE ETKİLERİ
H Sevinç, R Cergibozan, E Çevik
Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Metinleri, 71-87, 2016
4*2016
Enerji politikalarının etkinliğinin ekonometrik analizi: Türkiye örneği
E Çevik
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2013
42013
İmkb’de İşlem Gören Şirketlerin Sektörel Bazda Özörgütlenmeli Harita İle Finansal Risklerinin Belirlenmesi
M Canbaz, E Çevik
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 12 (2), 261-295, 2011
42011
INTEREST-FREE BANKING'S AND CONVENTIONAL BANKING'S ATTITUDES AGAINST FINANCIAL CRISES: THE CASE OF TURKEY
M CANBAZ, E ÇEVİK
Business & Management Studies: An International Journal 3 (1), 88-122, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20