Follow
Prof. Dr. Tuncay Celik
Prof. Dr. Tuncay Celik
Kayseri Üniversitesi
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Competition in the Turkish banking industry
B Günalp, T Çelik
Applied Economics 38 (11), 1335-1342, 2006
1152006
The impact of tourism on economic performance: the case of Turkey.
M Kaplan, T Çelik
1132010
The impact of tourism on economic performance: the case of Turkey.
M Kaplan, T Çelik
1132010
Türk bankacılık sektöründe etkinlik ve rekabet: 2002-2007
T Çelik, M Kaplan
Sosyoekonomi 13 (13), 2010
522010
Türkiye borsasının avrupa borsaları ile eşbütünleşme analizi
Y BOZTOSUN, D ÇELİK
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
482011
Muhasebede hata ve hileler ile ilgili muhasebe meslek mensupları üzerinde bir araştırma
T Çelik
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
432010
Changes in fuel oil prices in Turkey: an estimation of the inflation effect using VAR analysis
T Çelik, B Akgül
Journal of Economics and Business 14 (2), 11-21, 2011
322011
Yabancı banka girişlerinin Türk bankacılık sektörüne rekabet etkisi: 2002-2007.
T Çelik, Ç Ürünveren
Niğde Üniversitesi, 2009
322009
TÜRKİYE BORSASI İLE ASYA ÜLKELERİ BORSALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİ
T ÇELİK, D BOZTOSUN
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 57-71, 2015
312015
TÜRKİYE’DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1989-2015 DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ
T Çelik, SÇ İLKAY
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
242016
TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIK VE YOĞUNLAŞMA İLİŞKİSİ
T Çelik, M Kaplan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 62 (04), 69-82, 2007
242007
Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yapısı ve Performans İlişkilerinin Etkinlik için Doğrudan bir Ölçüt Kullanılarak test edilmesi
B Günalp, T Çelik
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 6 (3), 31-57, 2004
23*2004
Kayseri’deki özel hastanelerde maliyet etkinliğinin veri zarflama metoduyla ölçülmesi
T Çelik, A Esmeray
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 6 (2), 2014
222014
The persistence of profitability and competition in the Turkish banking sector
M Kaplan, T Çelik
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30, 157-167, 2008
212008
Geçiş Ekonomilerinde Reel Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
DB T. Çelik, B. Çelik
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 3 (22), 877-890, 2017
20*2017
Testing the Structure-Conduct-Performance Paradigm for theTurkish Banking Sector: 2008-2013
T Çelik, M Kaplan
International Journal of Economics and Financial Issues 6 (4), 1625-1631, 2016
182016
Türkiye için makroekonomik performans endeksinin analizi (1990-2017): Yapay sinir ağı yaklaşımı
B DAŞBAŞI, D Barak, T Celik
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (1), 93-112, 2019
172019
Petrol fiyatlarinin makroekonomik etkileri: Türkiye ekonomisi için ampirik bir uygulama
T Çelik, A Çetin
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 10 (1-2), 97-116, 2007
162007
Banking Competition, Financial Liberalization and Economic growth
T Çelik, L Çıtak
International Journal of Economics and Financial Issues 6 (4), 1750-1755, 2016
152016
Sigorta şirketlerinde finansal analiz ve bir uygulama
T Çelik
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
142017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20