Mehmet Halis Karaman
Mehmet Halis Karaman
Marmara Üniversitesi İkitsat Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doktor Öğretim Üyesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk iş hukukunda kısmi süreli iş sözleşmeleri
MH Karaman
Marmara Üniversitesi, 2008
32008
KARAR İNCELEMESİ 4857 sayılı İş Kanunu m. 13. Kısmi Süreli Çalışma, Ayrımcılık Yasağı, Kıdem Tazminatı, Yıllık Ücretli İzin Ve Hafta Tatili
MH Karaman
Çalışma ve Toplum 2, 269-300, 2010
22010
FPGA tabanlı robotik kontrol
B Çelik
Marmara Üniversitesi, 2013
12013
Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçilerin 5510 sayılı kanun kapsamında sigortalılığı
MH Karaman
12013
Türk sosyal güvenlik hukukunda teklik ilkesi
MH Karaman
Marmara Üniversitesi, 2000
12000
5510 SAYILI KANUNDA TANIMLI SOSYAL SİGORTA STATÜLERİ VE ÇAKIŞAN SİGORTALILIK İLİŞKİSİ
MH KARAMAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 20 (1), 875-893, 2014
2014
Tekstil terbiyesinde mikrokapsüllendirilmiş kimyasalların kullanımı
Ş Erkmen
Marmara Üniversitesi, 2013
2013
İç ve dış aydınlatmanın fiber optik kablo ve PV panelleri aracılığı ile güneş enerjisinden yararlanılarak gerçekleştirilmesi ve maliyetinin çıkarılması
M Karaman
Marmara Üniversitesi, 2003
2003
Kısmı̇ Sürelı̇ İş Sözleşmesı̇ne Göre Çalışan İşçı̇lerı̇n 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Sı̇gortalılığı
MH KARAMAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 19 (1), 211-234, 0
5510 Sayılı Kanunda Tanımlı Sosyal Sı̇gorta Statülerı̇ ve Çakışan Sı̇gortalılık İlı̇şkı̇sı̇
MH KARAMAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 20 (1), 875-894, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10