Follow
MELİKE YALILI KILIÇ
MELİKE YALILI KILIÇ
Unknown affiliation
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Pre-treatment studies on olive oil mill effluent using physicochemical, Fenton and Fenton-like oxidations processes
BK Mert, T Yonar, MY Kiliç, K Kestioğlu
Journal of hazardous materials 174 (1-3), 122-128, 2010
2122010
Photochemical treatment of tyrosol, a model phenolic compound present in olive mill wastewater, by hydroxyl and sulfate radical-based advanced oxidation processes (AOPs)
MY Kilic, WH Abdelraheem, X He, K Kestioglu, DD Dionysiou
Journal of hazardous materials 367, 734-742, 2019
972019
Landfill leachate treatment by the combination of physicochemical methods with adsorption process
MY Kılıç, K Kestioglu, T Yonar
J. Biol. Environ. Sci 1 (1), 37-43, 2007
762007
Pilot-scale treatment of olive oil mill wastewater by physicochemical and advanced oxidation processes
M Yalılı Kılıç, T Yonar, K Kestioğlu
Environmental technology 34 (12), 1521-1531, 2013
532013
Ağrı kontrolünde kullanılan yöntemler ve hemşirenin rolü
M Kılıç, G Öztunç
Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 7 (21), 35-51, 2012
532012
Treatment of olive mill wastewater using physico-chemical and Fenton processes
M Madani, M Aliabadi, B Nasernejad, R Kermanj Abdulrahman, ...
Desalination and Water Treatment 53 (8), 2031-2040, 2015
222015
Endüstriyel atıksuların arıtımında ileri oksidasyon prosesleri
MY Kılıç, K Kestioğlu
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 13 (1), 2008
182008
Landfill Leachate Treatment by Fenton and Fenton‐L ike Oxidation Processes
MY Kilic, T Yonar, BK Mert
Clean–Soil, air, water 42 (5), 586-593, 2014
172014
Yüksek KOI içerikli tekstil atlksulannin kimyasal çökeltim ve adsorpsiyon yöntemleriyle aritilabilirligi
K KESTIOGLU, M YALILI
Ekoloji 15 (59), 27-31, 2006
152006
Methods used in pain control and the role of the nurse
M Kılıç, G Öztunç
Fırat J Health Serv 7, 35-51, 2012
132012
Endüstriyel atıksuların arıtımında ileri oksidayon proseslerinin uygulanabilirliğinin araştırılması
M Yalılı Kılıç, K Kestioğlu
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 13 (1), 67-80, 2008
122008
Elma Bahçelerinde Entegre Mücadele Teknik Talimatı
C Zeki, T Demir, M Kılıç, İ Kural, O Çakır, S Tokgönül, B Hepdurgun, S Çalı, ...
Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel …, 1998
121998
Bahçeli bir konut örneğinde yağmur suyu hasadı
MY KILIÇ, MN Abuş
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 4 (2), 209-215, 2018
102018
Kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri ile zeytin karasuyunun arıtımına yönelik bir envanter çalışması
M Yalılı Kılıç, G Kaya, K Kestioğlu
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009
102009
Chemical Oxygen Demand and Color Removal from Textile Wastewater by UV/H2O2 Using Artificial Neural Networks
T Yonar, M Yalili Kilic
Water Environment Research 86 (11), 2159-2165, 2014
92014
İlkokul beden eğitimi ve spor dersi programının sınıf öğretmenleri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi (Şahinbey/Gaziantep Örneği)
M Kılıç
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2014
82014
Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Kimyasal Arıtma Sonrası Evsel Atıksularla Birlikte Arıtılabilirliğinin Respirometrik Yöntemle Araştırılması.
BK Mert, K Kestıoğlu, MY Kiliç
Ekoloji Dergisi 17 (66), 2008
82008
Effects of cooling and warming on 5‐hydroxytryptamine‐and acetylcholine‐induced contractions of human umbilical vessels: role of nitric oxide
KE Atalık, M Kılıç, ZÜ Nurullahoğlu, N Doğan
Fundamental & clinical pharmacology 22 (1), 37-44, 2008
72008
İlkokul çevresinde gürültü kirliliğinin belirlenmesi: Bursa ili örneği
MY KILIÇ, S ADALI
Journal of the Institute of Science and Technology 10 (3), 1607-1615, 2020
62020
Bursa ilinde sürdürülebilir kentsel su yönetimi
S Solak, MY Kılıç, SKA Solmaz
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019
62019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20