Follow
MELİKE YALILI KILIÇ
MELİKE YALILI KILIÇ
Bursa Uludag University
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Pre-treatment studies on olive oil mill effluent using physicochemical, Fenton and Fenton-like oxidations processes
BK Mert, T Yonar, MY Kiliç, K Kestioğlu
Journal of hazardous materials 174 (1-3), 122-128, 2010
2302010
Photochemical treatment of tyrosol, a model phenolic compound present in olive mill wastewater, by hydroxyl and sulfate radical-based advanced oxidation processes (AOPs)
MY Kilic, WH Abdelraheem, X He, K Kestioglu, DD Dionysiou
Journal of hazardous materials 367, 734-742, 2019
1612019
Ağrı kontrolünde kullanılan yöntemler ve hemşirenin rolü
M Kılıç, G Öztunç
Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 7 (21), 35-51, 2012
882012
Landfill leachate treatment by the combination of physicochemical methods with adsorption process
MY Kılıç, K Kestioglu, T Yonar
J. Biol. Environ. Sci 1 (1), 37-43, 2007
772007
Pilot-scale treatment of olive oil mill wastewater by physicochemical and advanced oxidation processes
M Yalılı Kılıç, T Yonar, K Kestioğlu
Environmental technology 34 (12), 1521-1531, 2013
592013
Kan Malondialdehid ve total antioksidan seviyesinin (TAS) önemi
T Ertan, A Soran, M Kılıç, AK Aşlar, M Koç, Ö Cengiz
Cerrahi Tıp Bülteni 2 (4), 154-167, 2001
562001
Endüstriyel atıksuların arıtımında ileri oksidasyon prosesleri
MY Kılıç, K Kestioğlu
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 13 (1), 2008
372008
Bahçeli bir konut örneğinde yağmur suyu hasadı
MY Kılıç, MN Abuş
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 4 (2), 209-215, 2018
302018
Treatment of olive mill wastewater using physico-chemical and Fenton processes
M Madani, M Aliabadi, B Nasernejad, R Kermanj Abdulrahman, ...
Desalination and Water Treatment 53 (8), 2031-2040, 2015
302015
Yüksek KOI içerikli tekstil atlksulannin kimyasal çökeltim ve adsorpsiyon yöntemleriyle aritilabilirligi
K KESTIOGLU, M YALILI
Ekoloji 15 (59), 27-31, 2006
252006
The effects of sufentanil and remifentanil in the isolated perfused rat kidney
S Tuncer, H Barışkaner, A Yosunkaya, M Kılıç, N Doğan, Ş Otelcioğlu
Agri 16 (2), 56-61, 2004
242004
Landfill Leachate Treatment by Fenton and Fenton‐L ike Oxidation Processes
MY Kilic, T Yonar, BK Mert
Clean–Soil, air, water 42 (5), 586-593, 2014
212014
Methods used in pain control and the role of the nurse
M Kılıç, G Öztunç
Fırat J Health Serv 7, 35-51, 2012
192012
Elma Bahçelerinde Entegre Mücadele Teknik Talimatı
C Zeki, T Demir, M Kılıç, İ Kural, O Çakır, S Tokgönül, B Hepdurgun, S Çalı, ...
Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel …, 1998
191998
Karayolu ulaşımında yakıt tüketimine bağlı karbon ayak izi değişimi: Çanakkale örneği
MY Kılıç, T Dönmez, S Adalı
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 11 (3), 943-955, 2021
182021
Kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri ile zeytin karasuyunun arıtımına yönelik bir envanter çalışması
M Yalılı Kılıç, G Kaya, K Kestioğlu
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009
162009
Bursa su kaynakları potansiyeli ve kullanıcı faktörü
M Yalılı, SKA Solmaz, K Kestioğlu
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 11 (2), 2006
162006
Fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitsel dijital oyunlar ve kodu uygulamasına yönelik görüşleri
GD Akgül, M Kılıç
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 8 (2), 101-120, 2020
152020
Chemical Oxygen Demand and Color Removal from Textile Wastewater by UV/H2O2 Using Artificial Neural Networks
T Yonar, M Yalili Kilic
Water Environment Research 86 (11), 2159-2165, 2014
152014
İlkokul beden eğitimi ve spor dersi programının sınıf öğretmenleri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi: Şahinbey/Gaziantep örneği
M Kiliç
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
152014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20