Follow
Betul Urhan
Betul Urhan
çalışma ekonomisi doçenti, kocaeli üniversitesi
Verified email at kocaeli.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlık sektöründe kadın emeğinin toplumsal cinsiyet açısından analizi
B Urhan, N Etiler
Çalışma ve Toplum 2 (29), 191-216, 2011
1972011
Türkiye’de sendikal örgütlenmede yaşanan güven ve dayanışma sorunları
B Urhan
Çalışma ve Toplum 1 (4), 57-88, 2005
972005
İşçilerin Sendikalara Yönelik Tutum ve Davranışları; Kocaeli Örneği
B Urhan, A Selamoğlu
Çalışma ve Toplum 3 (18), 171-197, 2008
852008
Görünmezlerin görünür olma mücadeleleri: çalışan kadın örgütlenmeleri
B Urhan
Çalışma ve Toplum 2 (21), 83-110, 2009
642009
Sendikal Örgütlenme Bunalım ve Türkiyedeki Durum
B Urhan
Kocaeli Üniversitesi, 2005
602005
Sendikasız Kadınlar Kadınsız Sendikalar
B Urhan
482014
Kadın Emeği ve Toplumsal Cinsiyet
B Urhan
Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (Haz. Feryal Saygılıgil), 119-149, 2016
47*2016
AKP döneminde sosyal yardım
G Urhan, B Urhan
Koray, M. ve Çelik, A.(der.) Himmet, Fıtrat, Piyasa içinde, İstanbul …, 2015
292015
TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI İŞ BÖLÜMÜNÜN İŞÇİ SENDİKALARINDAKİ İZDÜŞÜMLERİ
B Urhan
TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 15 (56), 22-29, 2015
282015
İşçilerin sendikaya üye olma nedenleri ve sendikaların yeni üye kazanmaya yönelik Stratejileri
YDDB Urhan
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 14 (2), 33-56, 2012
222012
Perceptions of “National Security” in Turkey and Their Impacts on the Labor Movement and Trade Union Activities
B Urhan, S Çelik
European Journal of Turkish Studies. Social Sciences on Contemporary Turkey, 2010
212010
Türkiye’de sistemin “milli güvenlik” algısı ve bunun işçi hareketleri ve sendikacılık faaliyeti üzerindeki etkisi
B Urhan, S Çelik
Çalışma ve Toplum 2 (25), 109-140, 2010
212010
Sendika içi demokrasi ve sendika içi kadın örgütlenmesi
B Urhan
Journal of Social Policy Conferences, 29-58, 2015
142015
Adli Görüşme Odalarında Suç Mağdurlarıyla Görüşme Yapan Adli Görüşmecilerin Deneyimlerinin İncelenmesi:Eskişehir Adliyesi
B ŞAMAR, B URHAN
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (3), 931-959, 2020
112020
Azgelişmişlik-Çocuk İstihdamı İlişkisi ve Türkiye’de Çocuk İşgücüne İlişkin Sorunlar
B Urhan
İÜ, SBE, İstanbul, 1996
101996
Türkiye'de Kriz, Kadın Emeği, Hükümet Söylem ve Politikaları
B Urhan
Political Economy, Chrisis & Development, Ijopec Publication, London, 315-331, 2011
82011
Workers’ attitudes and behaviours towards the trade unions: The case of Kocaeli
A Selamoglu, B Urhan
Serbian Journal of Management 3 (1), 95-111, 2008
72008
Kocaeli İlinde Kamu Sektöründe İstihdam Edilen Hekimlerin Çalışma Koşulları
N Etiler, B Urhan
Çalışma İlişkileri Kongresi, 6-8, 2008
7*2008
Türkiye’de Kadın İşçilerin Sendikal Örgütlenmesi: Zorluklar, Engeller ve Fırsatlar
B Urhan
Kayaoğlu, MS (der.), 102-153, 2000
52000
‘Sendika İçi Kadın Örgütlenmeleri: Karanlık Tablodan Yansıyanlar
B Urhan
Derl.: Süalp vd.), Sınıf İlişkileri: Sureti Soldurulmuş Bir Resim mi, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20