Follow
Nimet Yildirim
Nimet Yildirim
Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Profesörü
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Fars mitolojisi sözlüğü
N Yıldırım, M Küpüşoğlu, S Çakmakcıoğlu
Kabalcı Yayınevi, 2008
3292008
İran mitolojisi
N Yıldırım
İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2012
522012
Fars Edebiyatında Kaynaklar
N Yıldırım
Erzurum, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, 2001
292001
Farsça Dilbilgisi
N Yildirim
Fenomen, 2009
212009
İran edebiyatı: Başlangıçtan İslamiyete kadar
N Yıldırım
Pinhan, 2012
182012
ZERDÜŞT’ÜN KUTSAL KİTABI AVESTA
N YILDIRIM
Şarkiyat Mecmuası, 147-170, 2011
182011
Fars Öğüt Edebiyatı
N YILDIRIM
Nüsha, Y: V, S 16, 51-72, 2005
162005
Farsça dilbilgisi
N Yıldırım
Fenomen Yayınları, 2010
142010
İran mitolojisi
N Yildirim
Istanbul: Pinhan, 2012
122012
İslam öncesi Fars öğüt edebiyatı
M Balcı
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
102013
İran Edebiyatı, Pinhan Yay
N Yıldırım
İstanbul, 2012
102012
İran kültürü: Zerdüşt'ten Firdevsî'ye, Sadî'den Şamlû'ya İran'ın sözlü ve yazılı kaynakları
N Yıldırım
Pinhan Yayıncılık, 2016
92016
Fars edebiyatında kaynakbilim
N Yıldırım
Fenomen Yayıncılık, 2012
72012
Seyf-i Fergânî
N Yıldırım
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 27, 2009
72009
Kara (Siyah) üzüm gruplarının SSR (Simple Sequence Repeat) Markörlere dayalı karakterizasyonu ve ülke asma kaynakları ile genetik ilişkisi
N Yıldırım
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü. YL Tezi, Ankara, 71s. Ek …, 2010
62010
İran mitolojisi: kökenleri, kaynakları, ana temaları
N Yıldırım
Pinhan Yayıncılık, 2012
52012
İran Mitolojisinde Su, Su ile İlgili Kutsallar ve Törenler
N YILDIRIM
Doğu Araştırmaları, 7-36, 2008
52008
Firdevsî ve Şahnâme
N Yıldırım
Firdevsî, Şahnâme,(Çev.: Necati Lugal), Kabalcı Yay., İstanbul, 2005
52005
Fars Edebiyatı Tarihinde Çocuk Edebiyatının Yeri
N Yıldırım
EKEV Akademi Dergisi, 1998
51998
Kahramanlık Anlatıları, Efsane ve Mitoloji
N Yıldırım
Doğu Araştırmaları Dergisi 7 (53), 5, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20