Follow
ZEYNEP BAYKAN
ZEYNEP BAYKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Learning styles of first-year medical students attending Erciyes University in Kayseri, Turkey
Z Baykan, M Naçar
Advances in physiology education 31 (2), 158-160, 2007
3672007
Health promoting lifestyle behaviour in medical students: a multicentre study from Turkey
M Nacar, Z Baykan, F Cetinkaya, D Arslantas, A Ozer, O Coskun, H Bati, ...
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 15 (20), 8969-8974, 2014
1272014
Experience of Turkish parents about their infants’ teething
Z Baykan, F Sahin, U Beyazova, B Özçakar, A Baykan
Child: care, health and development 30 (4), 331-336, 2004
682004
Tetanus immunization in pregnant women: evaluation of maternal tetanus vaccination status and factors affecting rate of vaccination coverage
I Maral, Z Baykan, FN Aksakal, F Kayikcioglu, MA Bumin
Public health 115 (5), 359-364, 2001
662001
Nasal carriage of Staphylococcus aureus in healthy preschool children
M Oguzkaya-Artan, Z Baykan, C Artan
Japanese journal of infectious diseases 61 (1), 70, 2008
552008
Awareness, knowledge, and use of folic acid among women: a study from Turkey
Z Baykan, A Öztürk, S Poyrazoğlu, İ Gün
Archives of Gynecology and Obstetrics 283 (6), 1249-1253, 2011
502011
Yetişkinlerin Aile Hekimliği Uygulaması ile İlgili Düşünceleri ve Aile Hekimlerine Başvuru Durumu.
F Çetinkaya, Z Baykan, M Naçar
TAF Preventive Medicine Bulletin 12 (1), 2013
452013
The knowledge level and perceptions toward COVID-19 among Turkish final year medical students
F Çalışkan, Ö Mıdık, Z Baykan, Y Şenol, EÇ Tanrıverdi, Fİ Tengiz, A Gayef
Postgraduate Medicine 132 (8), 764-772, 2020
442020
Knowledge, Attitude about breast cancer and practice of breast cancer screening among female health care professionals: A study from Turkey
YY Akpınar, Z Baykan, M Naçar, İ Gün, F Çetinkaya
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 12, 3063-3068, 2011
442011
Attitudes and behaviours of students from the faculty of theology regarding organ donation: a study from Turkey
M Naçar, F Çetinkaya, Z Baykan, S Poyrazoğlu
Transplantation Proceedings 41 (10), 4057-4061, 2009
442009
Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa ilişkin görüşleri
Z Baykan, M Naçar
Dicle Tıp Dergisi 41 (3), 483-490, 2014
432014
Kayseri İlinde İki Sağlık Ocağı Bölgesi'nde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet.
M Naçar, Z Baykan, S Poyrazoğlu, F Çetinkaya
TAF Preventive Medicine Bulletin 8 (2), 2009
432009
Depression, anxiety, and stress among last-year students at Erciyes University Medical School
Z Baykan, M Naçar, F Çetinkaya
Academic Psychiatry 36 (1), 64-65, 2012
412012
Aile hekimlerinin tükenmişlik durumları ve ilişkili faktörler
Z Baykan¹, F Çetinkaya, M Naçar¹, A Kaya
372014
Özürlülük, engellilik, sakatlık nedenleri ve korunma
Z Baykan
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 9 (9), 15-22, 2000
332000
The prevalence of Pediculus capitis in students of eight primary schools in the rural area of the Kayseri province
Z Baykan, AN Koç
Turkiye Parazitolojii Dergisi 30 (2), 112-114, 2006
312006
Physician exposure to violence: a study performed in Turkey
Z Baykan, İS Öktem, F Çetinkaya, M Naçar
International journal of occupational safety and ergonomics 21 (3), 291-297, 2015
292015
Knowledge attıtudes and behavıors about organ donatıon among fırst-and sıxth-class medıcal students: a study from Turkey
M Naçar, F Çetinkaya, Z Baykan, F Elmalı
Transplantation proceedings 47 (6), 1553-1559, 2015
292015
Tıp Fakültesi birinci sınıf æğrencilerinin organ-doku nakli konusundaki bilgi, tutum ve davranışları.
Z Baykan, M Naçar, R Yamanel, AÖ Uzun, Ş Dağlıtuncezdi, H Davran, ...
Turkish Journal of Surgery/Ulusal Cerrahi Dergisi 25 (4), 2009
292009
Gölbaşı Bölgesi'nde birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin mesleki memnuniyet durumları
NF AKSAKAL, S ÖZKAN, Z BAYKAN, S AYCAN
Sağlık ve Toplum 9 (4), 9-14, 1999
291999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20