Vildan Ateş
Vildan Ateş
Assoc. Prof. Dr., Ankara Yildirim Beyazit Universitesi Business School Department of MIS
ybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Abant İzzet Baysal Üniversitesi web sitesi kullanılabilirlik analizi
A Vildan, H Karacan
Bilişim Teknolojileri Dergisi 2 (2), 2009
302009
Yüksek Lisans Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarına Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinin Etkileri.
V Ateş, S Şahin
Journal of Kirsehir Education Faculty 15 (2), 2014
122014
Avantaj ve dezavantajları ile akıllı tahta sistemlerine bakış
M Açıkgöz¹, V Ateş
72011
Türkiye'deki 15 yaşındaki öğrencilerin bilgisayar teknolojileri imkânlarının okuma alışkanlıklarına etkisi
V Ateş
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 171 (2), 155-169, 2013
62013
Online Alışveriş Sitesi Kaynaklı Müşteri Algılarının Müşteri Memnuniyetine Etkilerinin İncelenmesi.
V ATEŞ
Gaziantep University Journal of Social Sciences 16 (2), 2017
52017
A COMPARATIVE ANALYSIS OF E-GOVERNMENT SERVICES OF CROTIA, POLAND AND TURKEY
Z KILIÇ, A Vildan, A ERCEG, S JABLONSKI
International Journal Of Ebusiness And Egovernment Studies 11 (2), 150-165, 2019
42019
ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTESİ KULLANICI ALGILARININ MÜŞTERİ GÜVEN VE SADAKATİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ.
V ATEŞ
Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences 20 (1), 2018
42018
Bir Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirilmesi: Gazi Üniversitesi Örneği
A Vildan, T GÜYER
Bilişim Teknolojileri Dergisi 9 (1), 1, 2016
32016
Yenilenebilir enerji kullanımındaki göreceli etkinliklerin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi: Türkiye ve bazı Avrupa ülkeleri örneği
ZA YENİOĞLU, A Vildan
Politeknik Dergisi 22 (4), 863-869, 2019
22019
Online Müşteri Sadakatini Etkileyen Müşteri Algılarının İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği
A Vildan
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 353-362, 2018
22018
Üniversitelerde Bilişim Teknolojileri Risk Yönetimi Başarısını Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara İli Örneği
V Ateş, B Güneş
Bilgi Dünyası 17 (1), 39-56, 2016
22016
The Affective Domain of E-Commerce
V Ateş
Research Anthology on E-Commerce Adoption, Models, and Applications for …, 2021
12021
Evaluation of Relative Efficiency Using Renewable Energy by Data Envelopment Analysis: Turkey and Seven European Countries Example
Z Aydin Yenioglu, V ATEŞ
12019
Üniversite Bilişim Altyapısının Yenilenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği
M Açıkgöz, V Ateş, M Dörterler
XIV. Akademik Bilişim Konferansı, 383-391, 2012
12012
Kablosuz Ağlarda Tahmine Dayalı Hücreler Arası Geçiş Algoritmaları
A Vildan, MA AKCAYOL
Bilişim Teknolojileri Dergisi 3 (3), 2010
12010
Determining Factors Affecting Mobile Government Usage: Ankara Province Case
V Ateş
Acta Infologica 5 (1), 39-52, 2021
2021
Mobil Devlet Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği
V Ateş
Acta Infologica 5 (1), 39-52, 2021
2021
Critical Antecedents of Trust in E-Government Services in Turkey
V Ateş
Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and …, 2021
2021
The Factors Affecting Information Technologies Risk Management At Turkey’s State Universities
V ATEŞ, B GÜNEŞ
2018
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ RİSK YÖNETİMİ VE YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
A Vildan
3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, 1, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20