Vildan Ateş
Vildan Ateş
Assist. Prof. Dr., Ankara Yildirim Beyazit Universitesi Business School Department of MIS
ybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Abant İzzet Baysal Üniversitesi web sitesi kullanılabilirlik analizi
V AteŞ, H Karacan
Bilişim Teknolojileri Dergisi 2 (2), 2010
262010
Yüksek Lisans Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarına Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinin Etkileri.
V Ateş, S Şahin
Journal of Kirsehir Education Faculty 15 (2), 2014
122014
Türkiye'deki 15 yaşındaki öğrencilerin bilgisayar teknolojileri imkânlarının okuma alışkanlıklarına etkisi
V Ateş
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 171 (2), 155-169, 2013
72013
Avantaj ve dezavantajları ile akıllı tahta sistemlerine bakış
M Açıkgöz¹, V Ateş
72011
Online Alışveriş Sitesi Kaynaklı Müşteri Algılarının Müşteri Memnuniyetine Etkilerinin İncelenmesi.
V ATEŞ
Gaziantep University Journal of Social Sciences 16 (2), 2017
32017
Üniversitelerde Bilişim Teknolojileri Risk Yöntemi Başarısını Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Çalışma: Ankara İli Örneği
V Ateş, B Güneş
Bilgi Dünyası, 17, 39 56, 2016
22016
Bir Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirilmesi: Gazi Üniversitesi Örneği
A Vildan, T GÜYER
Bilişim Teknolojileri Dergisi 9 (1), 1, 2016
22016
Üniversite Bilişim Altyapısının Yenilenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği
M Açıkgöz, V Ateş, M Dörterler
XIV. Akademik Bilişim Konferansı, 383-391, 2012
12012
Kablosuz Ağlarda Tahmine Dayalı Hücreler Arası Geçiş Algoritmaları
A Vildan, MA AKCAYOL
Bilişim Teknolojileri Dergisi 3 (3), 2010
12010
Yenilenebilir Enerji Kullanımındaki Göreceli Etkinliklerin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi: Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkeleri Örneği
ZA Yenioğlu, V Ateş
Politeknik Dergisi 22 (4), 863-869, 0
1
Online Müşteri Sadakatini Etkileyen Müşteri Algılarının İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği
V Ateş
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 353-362, 0
1
Critical Antecedents of Trust in E-Government Services in Turkey
V Ateş
Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and …, 2020
2020
The Affective Domain of E-Commerce
V Ateş
Advanced MIS and Digital Transformation for Increased Creativity and …, 2020
2020
ONLİNE MÜŞTERİ SADAKATİNİ ETKİLEYEN MÜŞTERİ ALGILARININ İNCELENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ.
V ATEŞ
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale …, 2018
2018
ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTESİ KULLANICI ALGILARININ MÜŞTERİ GÜVEN VE SADAKATİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ.
V ATEŞ
Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences 20 (1), 2018
2018
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ RİSK YÖNETİMİ VE YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
A Vildan
3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, 1, 2016
2016
İşletmelerin Akıllı Üretim Modeline Geçiş Sürecinde Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesi
M ÖNCÜL, A Vildan
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 12 (2), 116-132, 0
ÖZEL HASTANELERDE İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR NİTEL ARAŞTIRMA: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
A Vildan, A Burcu
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 15 (1), 227-235, 0
Karanlık Fabrikalar: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek
M ÖNCÜL, V ATEŞ
ULUSLARARASI ‘EĞİTİMDE VE SOSYAL BİLİMLERDE YENİLİKLER’SANAL SEMPOZYUMU, 123, 0
A COMPARATIVE ANALYSIS OF E-GOVERNMENT SERVICES OF CROTIA, POLAND AND TURKEY
Z KILIÇ, A Vildan, A ERCEG, S JABLONSKI
International Journal of eBusiness and eGovernment Studies 11 (2), 150-165, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20