Vildan Ateş
Vildan Ateş
Assist. Prof. Dr., Ankara Yildirim Beyazit Universitesi Business School Department of MIS
ybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Abant İzzet Baysal Üniversitesi web sitesi kullanılabilirlik analizi
A Vildan, H Karacan
Bilişim Teknolojileri Dergisi 2 (2), 2009
282009
Yüksek Lisans Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarına Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinin Etkileri.
V Ateş, S Şahin
Journal of Kirsehir Education Faculty 15 (2), 2014
122014
Türkiye'deki 15 yaşındaki öğrencilerin bilgisayar teknolojileri imkânlarının okuma alışkanlıklarına etkisi
V Ateş
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 171 (2), 155-169, 2013
72013
Avantaj ve dezavantajları ile akıllı tahta sistemlerine bakış
M Açıkgöz¹, V Ateş
72011
Online alışveriş sitesi kaynaklı müşteri algılarının müşteri memnuniyetine etkilerinin incelenmesi
A Vildan
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2), 313-329, 2017
42017
Yenilenebilir enerji kullanımındaki göreceli etkinliklerin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi: Türkiye ve bazı Avrupa ülkeleri örneği
ZA YENİOĞLU, A Vildan
Politeknik Dergisi 22 (4), 863-869, 2019
22019
Üniversitelerde Bilişim Teknolojileri Risk Yönetimi Başarısını Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara İli Örneği
V Ateş, B Güneş
Bilgi Dünyası 17 (1), 39-56, 2016
22016
Bir Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirilmesi: Gazi Üniversitesi Örneği
A Vildan, T GÜYER
Bilişim Teknolojileri Dergisi 9 (1), 1, 2016
22016
A COMPARATIVE ANALYSIS OF E-GOVERNMENT SERVICES OF CROTIA, POLAND AND TURKEY
Z KILIÇ, A Vildan, A ERCEG, S JABLONSKI
International Journal of eBusiness and eGovernment Studies 11 (2), 150-165, 0
2
The Affective Domain of E-Commerce
V Ateş
Advanced MIS and Digital Transformation for Increased Creativity and …, 2020
12020
Evaluation of Relative Efficiency Using Renewable Energy by Data Envelopment Analysis: Turkey and Seven European Countries Example
Z Aydin Yenioglu, V ATEŞ
12019
Online Müşteri Sadakatini Etkileyen Müşteri Algılarının İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği
A Vildan
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 353-362, 2018
12018
Üniversite Bilişim Altyapısının Yenilenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği
M Açıkgöz, V Ateş, M Dörterler
XIV. Akademik Bilişim Konferansı, 383-391, 2012
12012
Kablosuz Ağlarda Tahmine Dayalı Hücreler Arası Geçiş Algoritmaları
A Vildan, MA AKCAYOL
Bilişim Teknolojileri Dergisi 3 (3), 2010
12010
Mobil Devlet Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği
A Vildan
Acta Infologica 5 (1), 7-8, 2021
2021
Critical Antecedents of Trust in E-Government Services in Turkey
V Ateş
Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and …, 2021
2021
ONLİNE MÜŞTERİ SADAKATİNİ ETKİLEYEN MÜŞTERİ ALGILARININ İNCELENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ.
V ATEŞ
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale …, 2018
2018
The Factors Affecting Information Technologies Risk Management At Turkey’s State Universities
V ATEŞ, B GÜNEŞ
2018
ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTESİ KULLANICI ALGILARININ MÜŞTERİ GÜVEN VE SADAKATİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ.
V ATEŞ
Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences 20 (1), 2018
2018
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ RİSK YÖNETİMİ VE YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
A Vildan
3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, 1, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20