Follow
Sinem GÖNEN KAYACAN
Sinem GÖNEN KAYACAN
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalıp sözlerin kazandırılmasında yaratıcı dramanın etkisi
S Gönen Kayacan
Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2018
72018
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ TERİM KARMAŞASI
SG Kayacan, V Öncül
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 10 (2), 778-790, 2021
52021
Şehirler alt temasının öğretiminde divan edebiyatı metinlerinin kullanmasına yönelik model önerisi (8. sınıf örneği)
S Gönen Kayacan
Turkish Studies 13 (11), 561-592, 2018
22018
Yabancılara Türkçe öğretiminde ad durum ekleri ve ad eylemlerin öğretimi
V ÖNCÜL, SG KAYACAN
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 41 (1), 51-92, 2022
12022
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ad Durum Ekleri ve Ad Eylemlerin Öğretimi.
V ÖNCÜL, SG KAYACAN
Ondokuz Mayis University Journal of Education 41 (1), 2022
12022
EBU'L HASAN HARAKÂNÎ HAZRETLERİ'NDE MÜRİT, MÜRŞİT ANLAYIŞI.
S Gönen Kayacan
Electronic Turkish Studies 11 (5), 2016
12016
AN INVESTIGATION OF TEACHING PRONUNCIATION WHILE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
SG Kayacan, V Öncül
International Journal of Education, Technology and Science 3 (3), 917–930 …, 2023
2023
THE DIALECT STUDIES IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: EXAMPLE OF THE KARS DIALECT.
S GÖNEN KAYACAN, V ÖNCÜL
International Journal of Education Technology & Scientific Researches 8 (23), 2023
2023
Correction Mark in the Teaching of Turkish as a Foreign Language
V ÖNCÜL, SG KAYACAN
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 42 (1), 469-504, 2023
2023
TÜRKÇENIN YABANCI DIL OLARAK ÖĞRETIMINDE DÜZELTME İŞARETI.
V ÖNCÜL, S GÖNEN KAYACAN
Ondokuz Mayis University Journal of Education 42 (1), 2023
2023
KUTADGU BİLİG’DE FARKINDALIK.
S GÖNEN KAYACAN
Electronic Turkish Studies 13 (12), 2018
2018
ŞEHİRLER ALT TEMASININ ÖĞRETİMİNDE DİVAN EDEBİYATI METİNLERİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (8. SINIF ÖRNEĞİ).
SG KAYACAN
Electronic Turkish Studies 13 (11), 2018
2018
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN KALIP SÖZLERİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
S Kayacan, M Börekçi
ASOS Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 727-736, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13