Follow
Nilufer Boran Güneysu
Nilufer Boran Güneysu
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Medenî Usûl Hukukunda Karar
BG Nilüfer
Adalet Yayınevi, Ankara, 2014
65*2014
İcra Takip İşlemleri
BG Nilüfer
TBB Dergisi 101, 31-60, 2012
31*2012
İcra hukukunda taşınmazların kıymet takdiri
NB Güneysu
Yetkin Yayınları, 2020
13*2020
İşlem Türleri ve Usuli İşlemin Bu İşlem Türleri Arasındaki Yeri
N Boran-Güneysu
Haluk Konuralp Anısına Armağan, 2009
122009
Borca Batıklık ve İflasın Önlenmesi Yolu Olarak" Sıradan Çekilme Anlaşması"
NB Güneysu, Ç Sadık
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (1), 77-118, 2014
112014
Bir Karar Işığında Yetki Sözleşmesine Bakış
NB GÜNEYSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, 1067-1089, 2014
102014
İcra Hukukunda Aşkın Haciz
BG Nilüfer
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4, 2016
9*2016
Deliller ve hüküm eksikliği yönünden istinaf incelemesi ve kararı (HMK m. 353/1-a-6)
M Özekes, N BORAN GÜNEYSU
Oniki Levha Yayıncılık, 2021
82021
KOVID-19 Salgınından Dolayı Alman Hukukunda Yargılama ve Takip Hukukuna İlişkin Hukukî Durum ile Özellikle İflâslar (Küllî İcra) Hakkındaki Düzenlemeye Genel Bakış
M Özekes, N Boran Güneysu
Lexpera Blog, https://blog. lexpera. com. tr/kovid-19-salginindan-dolayi …, 2020
52020
Arabuluculuk Çalışma Toplantısı Arabuluculukla İlgili Güncel Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler Sonuç Raporu
M Özekes, H Öztatar, U Aydın, M Atalı, Uİ Durmuşoğlu, E Kısmet Kekeç, ...
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C 1, 2015
52015
Yargılamanın İadesi Sebebi Olarak Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi
N Boran Güneysu
42016
KONKORDATONUN, ÇEKLE İLGİLİ “KARŞILIKSIZDIR” İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNDAN KAYNAKLI CEZAÎ SORUMLULUĞA ETKİSİ
H Karakehya, NB Güneysu
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23 (4), 3-46, 2019
3*2019
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Avukatın Yükümlülük ve Sorumlulukları
N BORAN GÜNEYSU, B MEMİŞ
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2), 313-337, 2019
22019
Bitcoin ve İcra Hukuku
N BORAN-GÜNEYSU, B MEMİŞ
Fides Hukuk Dergisi, 82-92, 2019
22019
Yargıtay'ın Bir Kararı Işığında İlamsız İcra Takibinde Yetki İtirazı
N Boran Güneysu
22016
Medenî yargılama hukukunda düzelterek onama kararı
N Boran Güneysu
22013
Mevsimsiz (Zamansız/Erken) Davanın Yargı Kararları Kapsamında Değerlendirilmesi.
M Özekes, NB Güneysu
Istanbul Law Review/İstanbul Hukuk Mecmuası 81 (4), 2023
12023
İtirazın Kaldırılmasında İtiraz Sebepleriyle Bağlılık ve Teksif İlkesi
N Boran Güneysu
12014
Anonim Şirketin Kuruluş Aşamasındaki Eksikliklerden Kaynaklanan Fesih Davası
N Boran Güneysu
2017
YARGITAY'IN BİR KARARI IŞIĞINDA İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE YETKİ İTİRAZI.
N BORAN GÜNEYSU
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 7 (26), 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20